Питання щодо скорочення переліку або припинення надання телекомунікаційних послуг, відновлення надання телекомунікаційних послуг

1. Чи мають право оператори телекомунікацій на скорочення переліку або припинення надання телекомунікаційних послуг?

 2. Чи може оператор нараховувати мені абонентну плату, якщо я не користувався телекомунікаційними послугами (не було потреби).

 3. Чи мають право абоненти обирати обмеження на отримання послуг у разі закінчення коштів на особовому рахунку абонента?


 1. Чи мають право оператори телекомунікацій на скорочення переліку або припинення надання телекомунікаційних послуг?

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 38 Закону України "Про телекомунікації", оператори телекомунікацій мають право на скорочення переліку або припинення надання телекомунікаційних послуг споживачам, які порушують правила надання і отримання телекомунікаційних послуг. Підстави та порядок скорочення переліку послуг, тимчасового припинення або припинення їх надання визначено у пунктах 52-56 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 295. Зокрема, оператор, провайдер може тимчасово припиняти надання послуг з власної ініціативи в разі:

  1. наявності заборгованості з оплати послуг понад строк чи суму, зазначені у договорі, відповідно до законодавства, а також закінчення коштів за передплачені послуги відповідно до законодавства та договору;
  2. досягнення граничної суми коштів, визначеної договором;
  3. виконання ремонтних робіт з усунення пошкодження телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій, профілактичних, планових ремонтних або інших робіт, виконання яких унеможливлює надання послуг;
  4. виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства;
  5. виявлення несанкціонованого втручання споживача в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж оператора або технічних засобів телекомунікацій провайдера;
  6. встановлення факту розсилання споживачем спаму (на строк, визначений договором).

 2. Чи може оператор нараховувати мені абонентну плату, якщо я не користувався телекомунікаційними послугами (не було потреби).

Статтею 1 Закону "Про телекомунікації" встановлено, що абонентна плата - фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг.

Відповідно до пункту 54 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 295, оператор, провайдер здійснює тимчасове припинення надання послуг за заявою споживача відповідно до договору на строк, зазначений у заяві, але не більш як один рік. При цьому такий строк може змінюватися за окремою заявою споживача. Тимчасове припинення надання послуг оплачується за тарифами, встановленими оператором, провайдером (для загальнодоступних послуг такий тариф не може перевищувати розміру абонентної плати за кожний місяць тимчасового припинення).

 3. Чи мають право абоненти обирати обмеження на отримання послуг у разі закінчення коштів на особовому рахунку абонента?

Відповідно до підпункту 32 пункту 35 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 295, споживачі під час замовлення та/або отримання послуг мають право на вільний вибір обмеження на отримання послуг у разі закінчення коштів на особовому рахунку абонента або досягнення визначеної договором суми шляхом тимчасового припинення оператором, провайдером надання послуг (за наявності технічної можливості).