Питання щодо оплати телекомунікаційних послуг

1. Планую виїхати у закордонне відрядження на півроку, хочу призупинити на цей час обслуговування свого номеру мобільного телефону в Україні. Чи маю я таке право та чи потрібно буде здійснювати абонентну плату в цей період?

2. Часто забуваю поповнювати рахунок свого контрактного номеру мобільного телефону та деякий час продовжую користуватися послугами за рахунок наданої оператором кредитної суми. Як довго оператори надають можливість контрактним абонентам отримувати послуги у разі несвоєчасної їх оплати?

 3. Я не укладав письмовий договір з оператором телекомунікацій. Чи маю я право на отримання інформації про рух коштів на рахунку номера телефону, надані телекомунікаційні послуги тощо?

 4. Я можу отримати розшифровку нарахованої до оплати суми безоплатно?


1. Планую виїхати у закордонне відрядження на півроку, хочу призупинити на цей час обслуговування свого номеру мобільного телефону в Україні. Чи маю я таке право та чи потрібно буде здійснювати абонентну плату в цей період?

Відповідно до пункту 54 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг (далі – Правила), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295, оператор, провайдер здійснює тимчасове припинення надання послуг за заявою споживача відповідно до договору на строк, зазначений у заяві, але не більш як один рік. При цьому такий строк може змінюватися за окремою заявою споживача. Тимчасове припинення надання послуг оплачується за тарифами, встановленими оператором, провайдером (для загальнодоступних послуг такий тариф не може перевищувати розміру абонентної плати за кожний місяць тимчасового припинення).

2. Часто забуваю поповнювати рахунок свого контрактного номеру мобільного телефону та деякий час продовжую користуватися послугами за рахунок наданої оператором кредитної суми. Як довго оператори надають можливість контрактним абонентам отримувати послуги у разі несвоєчасної їх оплати?

Пунктом 77 Правил передбачено, що у разі несплати отриманих послуг у встановлений строк оператор, провайдер надсилає на кінцеве обладнання споживача, в тому числі із застосуванням автоматичних засобів, повідомлення про кінцевий термін оплати.

Якщо протягом 10 днів після закінчення зазначеного строку не надійшло підтвердження про оплату, оператор, провайдер має право припинити надання послуг. Зазначена вимога не поширюється на випадки отримання послуг знеособлено (анонімно).

 3. Я не укладав письмовий договір з оператором телекомунікацій. Чи маю я право на отримання інформації про рух коштів на рахунку номера телефону, надані телекомунікаційні послуги тощо?

Згідно з частиною другою статті 32 Закону України "Про телекомунікації" абонент, який отримує телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, може зареєструватися в оператора, надавши йому персональні дані відповідно до закону в порядку, встановленому НКРЗІ.

Відповідно до пункту 3.2 Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 11.08.2011 № 393, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.09.2011 за № 1046/19784, абонент після надання згоди на обробку його даних має право на отримання від оператора інформації щодо облікових даних про себе та про надані йому телекомунікаційні послуги (виключно з дати, коли така реєстрація була проведена), інші передбачені законодавством права.

 4. Я можу отримати розшифровку нарахованої до оплати суми безоплатно?

Відповідно пункту 75 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295, за особистим зверненням споживача з урахуванням технічної можливості обладнання телекомунікаційної мережі нарахована до сплати сума за надані послуги повинна бути розшифрована безоплатно тільки за той розрахунковий період, до якого споживач має претензії, із зазначенням номера абонента, якого викликав споживач, виду послуг, часу початку і закінчення їх надання, обсягу наданих послуг, суми коштів до сплати за кожний сеанс зв’язку.

Слід зазначити, що згідно із пунктом 16 частини першої статті 32 Закону України "Про телекомунікації" телекомунікаційні послуги, які надаються знеособлено (анонімно), розшифровці не підлягають.