Як подати до НКРЗІ звернення громадянину чи споживачу для захисту своїх прав

Повноваження НКРЗІ щодо захисту прав споживачів визначено у статтях 18, 21 Закону України "Про телекомунікації", статті 8 Закону України "Про поштовий зв`язок", статті 14 Закону України "Про радіочастотний ресурс України".

Споживач – юридична особа (споживач телекомунікаційних послуг, користувач послуг поштового зв'язку, користувач радіочастотного ресурсу України) може надсилати звернення офіційним листом до НКРЗІ поштою на адресу: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3.

Водночас, громадянин чи споживач-фізична особа (споживач телекомунікаційних послуг, користувач послуг поштового зв'язку, користувач радіочастотного ресурсу України), відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян",  може:

  • надсилати звернення до НКРЗІ поштою на адресу: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3;
  • надавати звернення до Громадської приймальні НКРЗІ особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства, у час, визначений Графіком роботи громадської приймальні, за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 3;
  • надсилати письмові звернення до НКРЗІ електронною поштою на визначену електронну адресу: e_zvernen@nkrzi.gov.ua;
  • телефонувати на телефонну "гарячу лінію" НКРЗІ для звернень громадян та отримувати необхідну інформацію, роз’яснення та компетентну консультацію фахівців НКРЗІ щодо надання послуг зв’язку безпосередньо під час розмови;
  • викладати звернення усно на особистому прийомі відповідно до Графіку особистого прийому громадян Головою та членами НКРЗІ за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3.

У своїй роботі із громадянами НКРЗІ керується Законом України "Про звернення громадян" від 02.10.1996 № 393/96-ВР, Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об`єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 (зі змінами), Указом Президента від 07.02.2008 № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування".

Відповідно до вимог законодавства, за зверненнями громадян ведеться окреме діловодство, що передбачає, зокрема, ведення окремих справ за зверненнями. Ведення окремого діловодства має забезпечити конституційні права і свободи громадян, у тому числі таємницю листування та іншої кореспонденції, захист від розголошення особистих даних громадян та одержаних із звернень відомостей. Згідно із Законом України "Про звернення громадян" заборона розголошення відомостей, що містяться у зверненнях, не поширюється на випадки повідомлення інформації, що міститься у зверненні, особам, які мають відношення до вирішення справи.

Інформацію щодо розгляду звернень до НКРЗІ може одержати автор звернення особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до законодавства.

Відповідно до статті 5 Закону України "Про звернення громадян", у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути підписано заявником із зазначенням дати. У разі недотримання цих вимог звернення розгляду не підлягає.

Відповідно до Закону України від 2 липня 2015 року № 577-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції" з 28 жовтня 2015 року “письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

При складанні звернення споживачі можуть орієнтуватися на зразок написання заяв.

У разі потреби громадяни чи споживачі – фізичні особи можуть отримати інформацію щодо реєстрації та стану розгляду своїх звернень, що надійшли до НКРЗІ, за телефоном 044 202 00 68 Громадської приймальні НКРЗІ.

Водночас, споживачі – юридичні особи у разі потреби можуть отримати інформацію щодо реєстрації та стану розгляду своїх звернень, що надійшли до НКРЗІ, за телефоном 044 202 00 22, 044 202 00 56, тел./факс 044 202 00 43  Відділу документального забезпечення та Архіву НКРЗІ.