Як подати до НКЕК звернення громадянину чи споживачу/користувачу послуг для захисту своїх прав

Відповідно до Закону України "Про звернення громадян" громадяни, зокрема споживачі електронних комунікаційних послуг, користувачі поштових послуг (фізичні особи), з усіх питань, що належать до компетенції НКЕК (державне регулювання та державний нагляд (контроль) у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра, надання послуг поштового зв’язку) можуть:

  • надсилати звернення до НКЕК поштою на адресу: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3;
  • надавати звернення до Громадської приймальні НКЕК особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства, у час, визначений Графіком роботи громадської приймальні, за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 3;
  • надсилати письмові звернення до НКЕК електронною поштою на визначену електронну адресу: e_zvernen@nkrzi.gov.ua;
  • телефонувати на телефонну "гарячу лінію" НКЕК для звернень громадян та отримувати необхідну інформацію, роз’яснення та компетентну консультацію фахівців НКЕК щодо надання електронних комунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку безпосередньо під час розмови;
  • викладати звернення усно на особистому прийомі відповідно до Графіку особистого прийому громадян Головою та членами НКЕК за адресою: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3.

У своїй роботі із громадянами НКЕК керується Законом України "Про звернення громадян", Указом Президента від 07.02.2008 № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженої рішенням НКРЗІ від 16.11.2021 № 434, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.12.2021 за № 1709/37331.

Відповідно до вимог законодавства, за зверненнями громадян ведеться окреме діловодство, що передбачає, зокрема, ведення окремих справ за зверненнями. Ведення окремого діловодства має забезпечити конституційні права і свободи громадян, у тому числі таємницю листування та іншої кореспонденції, захист від розголошення особистих даних громадян та одержаних із звернень відомостей. Згідно із Законом України "Про звернення громадян" заборона розголошення відомостей, що містяться у зверненнях, не поширюється на випадки повідомлення інформації, що міститься у зверненні, особам, які мають відношення до вирішення справи.

Інформацію щодо розгляду звернень до НКЕК може одержати автор звернення особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до законодавства.

Відповідно до статті 5 Закону України "Про звернення громадян", у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути підписано заявником із зазначенням дати. У разі недотримання цих вимог звернення розгляду не підлягає.

Відповідно до Закону України від 2 липня 2015 року № 577-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції" з 28 жовтня 2015 року “письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

При складанні звернення споживачі можуть орієнтуватися на зразок написання заяв.

У разі потреби громадяни можуть отримати інформацію щодо реєстрації та стану розгляду своїх звернень, що надійшли до НКЕК, за телефоном 044 202 00 68 Громадської приймальні НКЕК.

Водночас, юридичні особи з питань державного регулювання, державний нагляду (контролю) у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра, надання послуг поштового зв’язку можуть надсилати звернення офіційним листом до НКЕК поштою на адресу: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, 03110, м.Київ, вул. Солом'янська, 3.

У разі потреби, юридичні особи можуть отримати інформацію щодо реєстрації та стану розгляду своїх звернень, що надійшли до НКЕК, за телефоном 044 202 00 22, 044 202 00 56, тел./факс 044 202 00 43  Відділу документального забезпечення та Архіву НКЕК.