Послідовність дій суб`єкта господарювання при переоформленні ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

1.Відповідно до частини 1 статті 34 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" визначити чи є зміни, що відбулися, підставою для переоформлення ліцензії.

2.Відповідно до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України та частини 2 статті 34 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" підготувати заяву та пакет документів для переоформлення ліцензії.

3.Направити цінним листом з описом вкладення документи на адресу НКРЗІ або подати особисто.

4.Після прийняття НКРЗІ рішення про переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України та отримання листа-повідомлення про розмір плати за переоформлення ліцензії суб`єкт господарювання, не пізніше 30 календарних днів від дня направлення листа повідомлення, здійснює оплату визначеної суми до Державного бюджету України на рахунок місцевого відділення Державного казначейства України за кодом бюджетної класифікації 22011400.

5.Направити по факсу до відділу реєстрації та ліцензування користування РЧР копії платіжного доручення та довідки місцевого відділення Державного казначейства України про зарахування коштів до Державного бюджету України в повному обсязі. Надходження зазначених документів є підставою для підготовки бланку ліцензії.

6.Ліцензія видається представнику суб`єкта господарювання, який зазначений у дорученні суворої звітності, особисто на підставі наданих оригіналів документів: платіжного доручення, довідки місцевого відділення Державного казначейства України про зарахування коштів до Державного бюджету України, доручення на отримання матеріальних цінностей.