Послідовність дій суб`єкта господарювання при продовженні терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України

1. За умови належного виконання вимог нормативно-правових актів щодо користування радіочастотним ресурсом України та своєчасного виконання приписів ДІЗ не менше ніж за чотири місяці подати до НКРЗІ заяву про продовження терміну дії ліцензії.

Несвоєчасне подання заяви про продовження терміну дії ліцензії є підставою для відмови у продовженні терміну дії ліцензії та необхідності подання суб`єктом господарювання заяви та пакету документів для видачі нової ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України.

2. Відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України перевірити строк використання радіотехнології та особливості застосування радіотехнології у смузі радіочастот, що використовується за ліцензією.

3. Відповідно до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України та статті 37 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" підготувати заяву та пакет документів для продовження терміну дії ліцензії.

4. Направити цінним листом з описом вкладення документи на адресу НКРЗІ або подати особисто.

5. Після прийняття НКРЗІ рішення про продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України та отримання листа-повідомлення про розмір плати за продовження терміну дії ліцензії суб`єкт господарювання,не пізніше 30 календарних днів від дня направлення листа повідомлення, здійснює оплату визначеної суми до Державного бюджету України на рахунок місцевого відділення Державного казначейства України за кодом бюджетної класифікації 22011400.

6. Направити по факсу до відділу реєстрації та ліцензування користування РЧР копії платіжного доручення та довідки місцевого відділення Державного казначейства України про зарахування коштів до Державного бюджету України в повному обсязі. Надходження зазначених документів є підставою для підготовки бланку ліцензії.

7. Ліцензія видається представнику суб`єкта господарювання, який зазначений у дорученні суворої звітності, особисто на підставі наданих оригіналів документів: платіжного доручення, довідки місцевого відділення Державного казначейства України про зарахування коштів до Державного бюджету України, доручення на отримання матеріальних цінностей.