Перелік акредитованих в установленому порядку органів, уповноважених на проведення діяльності з підтвердження відповідності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

Згідно з пунктами 2.7 та 2.8. Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування:

Якщо призначення, технічні характеристики та умови застосування в певній радіотехнології нового типу РЕЗ (ВП) відповідають визначеним національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, узагальненим умовам застосування (узагальнені відомості про призначення, технічні характеристики та умови застосування видів РЕЗ та ВП у певній радіотехнології), суб’єкт господарювання (виробник, уповноважена ним особа чи постачальник) використовує ці узагальнені умови застосування без додаткового отримання окремого рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, щодо визначення можливості застосування цього нового типу РЕЗ (ВП).

У такому разі суб’єкт господарювання не звертається до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, а посилається на конкретні узагальнені умови застосування для підтвердження відповідності РЕЗ (ВП) у сфері використання радіочастотного ресурсу України, номер та дату рішення, якими вони були схвалені.

Підтвердження відповідності РЕЗ (ВП) у сфері використання радіочастотного ресурсу України здійснюється на відповідність цих РЕЗ (ВП) умовам їх застосування, визначеним рішеннями національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, щодо визначення можливості застосування конкретних типів РЕЗ (ВП) на території України, або відповідним узагальненим умовам застосування, з урахуванням інших вимог до продукції, установлених законодавством.
Згідно із частиною другою статті 25 Закону, підтвердження відповідності (сертифікація) радіоелектронних засобів здійснюється акредитованими в установленому порядку органами із сертифікації, уповноваженими на проведення цієї діяльності, перелік яких погоджується НКРЗI.

На сьогодні, до переліку органів з оцінки відповідності, який погоджено рішенням НКРЗІ від 03.04.2018 № 192 (зі змінами згідно з рішенням НКРЗІ від 24.04.2018 № 232, зі змінами згідно з рішенням НКРЗІ від 08.05.2018 № 257), включені:

ПЕРЕЛІК акредитованих в установленому порядку органів, уповноважених на проведення діяльності з підтвердження відповідності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв (призначених на здійснення оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 355 (далі – ООВ))