Форми заявочних документів

ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НОВОГО ТИПУ РЕЗ

Для отримання рішення НКРЗІ про визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ (ВП) на території України необхідно подати до НКРЗІ такі документи:

1) ЗАЯВУ щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП на території України;
2) КАРТКУ тактико-технічних даних РЕЗ або ВП за формою, відповідно для РЕЗ або ВП;
3) пояснювальну записку, у якій наводиться схема організації радіозв`язку у створеній із застосуванням заявленого РЕЗ системі та його призначення в ній, додаткову інформацію (на бажання Заявника).
4) Відповідно до пункту 5 частини четвертої статті 26 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» Заявник надає разом із заявою додаткову інформацію щодо технічних характеристик заявленого типу РЕЗ або ВП, яка включає:
4.1) версії, визначені виробником програмного забезпечення, або прошивки, які впливають на дотримання (регулюють потужність, класи випромінювання тощо) та забезпечують виконання вимог у сфері користування радіочастотним ресурсом, а також фотографії або ілюстрації, які відображають зовнішній вигляд, нанесення маркування на продукцію або на упаковку, фотографії конструктивних (зовнішніх) антен (за наявності);
4.2) порівняння відхилень параметрів РЕЗ або ВП (продукції, до складу якої входить РЕЗ), які планує застосовувати Заявник для підтвердження відповідності у разі застосування нормативних документів щодо підтвердження відповідності (далі - НДП) інших, ніж визначені Планом використання радіочастотного ресурсу України як основні загальні стандарти для відповідної радіотехнології.

Довідково: інформація, зазначена у пункті 4.2, надається тільки у випадку стандартів, не визначених у Плані використання радіочастотного ресурсу України.

Документи подаються у паперовому вигляді до канцелярії НКРЗІ (або надсилаються поштою на адресу НКРЗІ).

Поштова адреса: вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001;
Режим роботи: понеділок-четверг: 9:00 – 18:00, п’ятниця: 9:00 - 16:45; тел. (канцелярія): (044) 202-00-43, (044) 202-00-22.

Рішення про визначення можливості або неможливості застосування заявленого типу РЕЗ або ВП на території України приймається НКРЗІ, на підставі розгляду заяви щодо визначення можливості застосування конкретного типу РЕЗ або ВП та результатів технічної експертизи з питань забезпечення електромагнітної сумісності заявленого типу РЕЗ (ВП), з урахуванням забезпечення ефективного користування радіочастотним ресурсом України та застосування РЕЗ заявленої радіотехнології. Рішення публікується на офіційному веб-сайті національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, протягом трьох робочих днів після його прийняття.
Повідомлення про прийняте рішення надсилається Заявнику протягом трьох робочих днів після його прийняття на вказану в заяві адресу електронної пошти. На бажання Заявника повідомлення додатково надсилається в письмовій формі на вказану в заяві поштову адресу в межах України.

РЕЄСТРАЦІЯ РАДІООБЛАДНАННЯ

Згідно з пунктами 10-12  Технічного регламенту радіообладнання:

«10. Виробники до введення в обіг радіообладнання повинні подати НКРЗІ інформацію про типи радіообладнання, які мають низький рівень відповідності суттєвим вимогам, для внесення такого радіообладнання до реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Інформація повинна містити елементи технічної документації, зазначені в додатку 4, крім підпунктів 2 і 3 пункту 1 згаданого додатка.

НКРЗІ надає кожному зареєстрованому типу радіообладнання реєстраційний номер, який виробники повинні наносити на радіообладнання, яке вводиться в обіг, починаючи з 12 червня 2018 року.

11. Види радіообладнання, на які поширюються вимоги, наведені в пункті 10 цього Технічного регламенту, та елементи технічної документації, які необхідно надати НКРЗІ для таких видів радіообладнання, визначаються у нормативно-правових актах НКРЗІ.

12. Порядок реєстрації радіообладнання, нанесення реєстраційного номера на радіообладнання та ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв визначається НКРЗІ згідно із законодавством».

Види радіообладнання, щодо яких на виробників поширюються вимоги, наведені в пункті 10 Технічного регламенту радіообладнання (додаток 5):

ПРИМІТКА 1: Усі інші типи радіообладнання не підлягають реєстрації в НКРЗІ, і відповідно, інформація про їх конкретні типи не включатиметься до Загального реєстру РЕЗ.

Для реєстрації радіообладнання виробнику необхідно подати до НКРЗІ такі документи:

1) повідомлення (додаток 6);

2) копію декларації про відповідність вимогам Технічного регламенту радіообладнання;

3) інформацію для користувачів та інструкцію з експлуатації;

4) елементи технічної документації, зазначені в абзацах першому - третьому підпункту 1, підпунктах 4, 6-9 додатка 4 до Технічного регламенту радіообладнання (у разі якщо відповідна інформація не наведена у повідомленні);

ПРИМІТКА 2: зазначені у пункті 4 елементи технічної документації подаються при реєстрації радіообладнання тільки у разі, якщо інформація не зазначена у повідомлення.

ПРИМІТКА 3: елементи технічної документації (додаток 8).

5) документи, які визначають повноваження особи діяти від імені виробника.  

Повідомлення складаються державною мовою. Якщо їх складено іншою мовою, робиться переклад державною мовою.

Повідомлення підписується від імені виробника особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності (далі - Офіційна особа виробника), або його уповноваженим представником згідно з пунктами 31, 32 Технічного регламенту радіообладнання.

ПРИМІТКА 4: пунктами 31, 32 Технічного регламенту радіообладнання визначено наступне:

«31. Виробник у разі потреби на підставі письмового доручення (договір, довіреність тощо) визначає уповноваженого представника.

Обов’язки виробника, встановлені в пункті 19 цього Технічного регламенту, та обов’язки виробника щодо складення технічної документації, встановлені в пункті 21 цього Технічного регламенту, не можуть бути предметом доручення для уповноваженого представника.

32. Уповноважений представник виконує завдання на підставі наданого доручення, яке повинно давати йому можливість щонайменше вчиняти такі дії:

зберігати декларацію про відповідність та технічну документацію і надавати їх на вимогу органів ринкового нагляду протягом 10 років після введення в обіг останньої одиниці радіообладнання;

на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду надавати йому інформацію і документацію, необхідні для демонстрації відповідності радіообладнання;

на обґрунтований запит органу державного ринкового нагляду співпрацювати з ним та проводити будь-які заходи для усунення ризиків, які може створювати радіообладнання, на яке поширюються повноваження уповноваженого представника».

Для виробника-нерезидента може надаватися витяг з торгового, банківського, судового реєстру чи будь-якого іншого офіційного документа, який підтверджує реєстрацію в країні, де знаходиться головний офіс юридичної особи іноземного суб'єкта господарської діяльності, із зазначенням  прізвища,  ініціалів Офіційної особи виробника, з офіційним перекладом державною мовою.

Повноваження особи підтверджуються згідно з відомостями у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (без необхідності подання виписок або витягів) та/або письмовими дорученнями (договорами, довіреностями тощо).

У разі підписання документів (повідомлення та/або декларації про відповідність) іншою особою, ніж Офіційна особа виробника, надається сканована копія відповідного письмового доручення, на підставі якого діє підписант. Якщо документи складено іншою мовою, додатково надається офіційний переклад державною мовою.

Повідомлення з конфіденційною інформацією подається у письмовому вигляді з належною ідентифікацією конфіденційної інформації та визначенням порядку її використання.

На бажання виробника зазначені документи можуть подаватися до НКРЗІ у формі електронного документа на адресу електронної пошти НКРЗІ post@nkrzi.gov.ua.

Форма формату даних файлів:

повідомлення - текстові дані у форматі DOC(X) або PDF (з текстовим змістом, (нескановане зображення)) із накладенням електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП) у вигляді DER-кодованого блоку (далі – формат ЕЦП) згідно з Вимогами до формату підписаних даних , затвердженими наказом Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 20 серпня 2012 року № 1236/5/453, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2012 року за № 1401/21713 (зі змінами) (далі – Вимоги);

елементи технічної документації та інші документи - у форматі PDF та/або графічні дані у форматі GIF, JPG (JPEG), PNG, що знаходяться у файлі-контейнері формату ZIP.

Граничний строк розгляду повідомлення становить 14 робочих днів з дня отримання документів НКРЗІ.

Підставою для прийняття рішення НКРЗІ про внесення радіообладнання до Реєстру є виконання виробником вимог пунктів 20, 21, 24, 28, 31 та 32 Технічного регламенту радіообладнання (в частині виконання обов’язків до введення в обіг або до надання на ринку заявленого радіообладнання).

ПРИМІТКА 5: пунктами 20, 21, 24, 28 Технічного регламенту радіообладнання визначено наступне:

20. Виробники повинні гарантувати, що радіообладнання розроблено так, що воно може експлуатуватися в Україні за призначенням, не порушуючи установлені умови користування радіочастотним ресурсом України...

21. Виробники повинні скласти технічну документацію відповідно до пунктів 64-67 цього Технічного регламенту і провести оцінку відповідності радіообладнання за однією із процедур, передбачених пунктами 51-53 цього Технічного регламенту, або мати результати такої оцінки.

Якщо за результатами оцінки відповідності радіообладнання буде доведено його повну відповідність вимогам цього Технічного регламенту, виробники повинні скласти декларацію про відповідність згідно з додатком 5 та нанести маркування знаком відповідності технічним регламентам...

24. Виробники повинні гарантувати, що радіообладнання, яке вони надають на ринку, має позначення типу, моделі, партії або серійного номера тощо, що дасть змогу його ідентифікувати, або у разі неможливості або невиправданості через характер радіообладнання це зазначити надається інформація на пакуванні або супровідних документах...

28. У разі наявності вимог щодо отримання дозволу на експлуатацію радіообладнання виробник зобов’язаний надавати у товаросупровідній документації або на упаковці відповідну інформацію, визначену НКРЗІ , або шляхом надання такої інформації у декларації про відповідність.

НКРЗІ може визначити нормативно-правовими актами  інший спосіб інформування про умови отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та інші параметри використання радіочастотного ресурсу України.

ПРИМІТКА 6: Правила надання виробником радіообладнання інформації для споживачів (користувачів) щодо наявності вимог отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та інших параметрів використання радіочастотного ресурсу України затверджені рішенням НКРЗІ від 13.02.2018  № 77, зареєстровані в Мін’юсті України 12.03.2018 за № 284/31736 

НКРЗІ надає кожному зареєстрованому типу радіообладнання реєстраційний номер, що має таку структуру:

де UA RF: - постійний префікс перед кодом;
R - позначення номера району, де розташований виробник, згідно з розподілом, визначеним у статті 5 Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку;
xxyy - літери латинського алфавіту, розподілені для конкретного виробника РЕЗ;
zzzz - літери латинського алфавіту або цифри.

 Реєстраційний номер радіообладнання наноситься на радіообладнання або на його табличку з технічними даними перед введенням в обіг так, щоб він був видимим, розбірливим і незмивним. У разі неможливості або невиправданості нанесення реєстраційного номера на радіообладнання він наноситься на пакування та супровідні документи.           

Виробник до подання повідомлення для присвоєння коду реєстраційного номера виробника може звернутися до НКРЗІ із анкетою (додаток 7).

Анкета підписується від імені виробника Офіційною особою виробника або його уповноваженим представником згідно з пунктами 31 та 32 Технічного регламенту радіообладнання із дотриманням формату ЕЦП відповідно до Вимог.

Для виробника-нерезидента може надаватися витяг з торгового, банківського, судового реєстру чи будь-якого іншого офіційного документа, який підтверджує реєстрацію в країні, де знаходиться головний офіс юридичної особи іноземного суб'єкта господарської діяльності, із зазначенням  прізвища та ініціалів Офіційної особи виробника.

Повноваження особи підтверджуються згідно з відомостями у Єдиному  державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (без необхідності подання виписок або витягів) та/або письмовими дорученнями (договорами, довіреностями тощо).

У разі підписання анкети іншою особою, ніж Офіційна особа виробника, надається в електронній формі сканована копія відповідного письмового доручення, на підставі якого діє підписант.

НКРЗІ протягом 14 календарних днів надає виробнику код реєстраційного номера виробника. У такому разі виробник самостійно присвоює власній продукції код конкретного типу радіообладнання, про що повідомляється НКРЗІ під час реєстрації згідно з пунктами 3.2-3.6 цього розділу».