Рішення НКЕК від 15.11.2023 № 430
Про створення Робочої групи НКЕК з питань забезпечення управління процесом підготовки та організації заходів TAIEX

Враховуючи пункт 5 частини п’ятої статті 4 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», пункт 4 Порядку підготовки, схвалення та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 813, наказ Голови НКЕК від 28.08.2023 № 59/нк «Про введення в дію структури НКЕК та штатного розпису на 2023 рік апарату НКЕК», з метою забезпечення управління процесом підготовки та організації заходів TAIEX, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, 

ВИРІШИЛА:

1. Утворити Робочу групу НКЕК з питань забезпечення управління процесом підготовки та організації заходів TAIEX (далі – Робоча група) та затвердити її персональний склад, що додається.

2. Голові Робочої групи, у разі необхідності, залучати інших працівників апарату НКЕК та державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (за згодою) для роботи у Робочій групі.

3. Управлінню європейської інтеграції та стратегії поінформувати Національне агентство України з питань державної служби про створення Робочої групи та її персональний склад у десятиденний строк.

Голова

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ