Рішення НКЕК від 01.03.2023 № 86
Про схвалення Посібника з фірмового стилю НКЕК

Враховуючи досягнуті результати Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (далі - НКЕК), напрацювання нею у рамках реалізації компоненту 3 «Технічна підтримка комунікацій» проекту технічної допомоги Європейського Союзу «Підтримка цифрової політики України» (реєстраційна картка № 4881), з метою відкритості діяльності, популяризації  індивідуальності та зміцнення  авторитету, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку,

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити такий, що додається до оригіналу, Посібник з фірмового стилю НКЕК.

2. Рекомендувати посадовим особам НКЕК при підготовці матеріалів у представленні НКЕК з питань діяльності, дотримуватися вимог та використовувати рекомендації посібника, схваленого пунктом 1 цього рішення.

 

Голова

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ