Постанова НКЕК від 20.02.2023 № 54
Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, від 21 грудня 2022 року № 259

Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Порядку виконання робіт з виявлення, усунення та/або припинення дії джерел радіозавад та їх документального оформлення за заявами користувачів, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, від 21 грудня 2022 року № 259, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2023 року за № 283/39339, такі зміни:

1) у пунктах 5, 8 розділу ІІ слово «Заяві» замінити словами «заяві на виявлення джерела радіозавади та заяві на виявлення джерела радіозавади, що впливає на декілька одиниць радіообладнання»;

2)  у додатках 1, 6 слово «по-батькові» замінити словами «по батькові».

2. Департаменту державного нагляду в установленому законодавством порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ