Рішення НКЕК від 18.01.2023 № 14
Про затвердження кошторису Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку на 2023 рік

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 18 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» та Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 (із змінами), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити кошторис Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку на 2023 рік, що додається.

2. Управлінню фінансового забезпечення в установленому порядку забезпечити подання на погодження до Міністерства фінансів України кошторису Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку на 2023 рік. 

Голова

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ