Постанова НКЕК від 11.01.2023 № 8
Про внесення змін до Порядку ведення реєстру ліцензій на користування радіочастотним спектром

Відповідно до Закону України від 16 серпня 2022 року № 2529-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо покращення управління у сфері електронних комунікацій», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Порядку ведення реєстру ліцензій на користування радіочастотним спектром, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку від 06 липня 2022 року № 96, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2022 року за № 890/38226, такі зміни:

1)  пункт 2 підрозділу 1 розділу ІІ викласти в такій редакції:

«2. Якщо ліцензіат має намір продовжити строк дії ліцензії на користування радіочастотним спектром, він повинен звернутися з відповідною заявою (додаток 4 до цього Порядку) до НКЕК, крім випадку автоматичного продовження строку дії ліцензії відповідно до пункту 8-1 розділу XIX «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.»;

2)  підрозділ 2 розділу ІІ доповнити новим пунктом 5 такого змісту:

«5. У період дії воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, введеного відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», та протягом шести місяців після його припинення чи скасування уповноважені особи не пізніше ніж за три робочі дні до дати закінчення  строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром вносять до Реєстру зміни щодо автоматичного продовження строку її дії на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування.».

2. Департаменту радіочастотного спектра в установленому законодавством порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. 

Голова

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ