Взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж

1. Якими нормативно-правовими документами встановлюється правова основа при взаємоз’єднанні телекомунікаційних мереж?

2. Якими нормативно - правовими актами регламентується в Україні взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж?

3. Чи розповсюджується дія Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв`язку, затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 23.08.2012 № 428, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1571/21883 на інших суб’єктів господарської діяльності які не є операторами/провайдерами телекомунікацій (замовниками та власниками ККЕ).

4. Які дії операторів у разі відмови оператора з істотною ринковою перевагою укласти договір про розвиток телекомунікаційних мереж для створення точок взаємоз’єднання.


1. Якими нормативно-правовими документами встановлюється правова основа при взаємоз’єднанні телекомунікаційних мереж?

Правова основа при взаємоз’єднанні телекомунікаційних мереж встановлюється Конституцією України, Законами України “Про телекомунікації”, “Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”, “Про Кабінет Міністрів України”, “Про інформацію”, Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067.

2. Якими нормативно - правовими актами регламентується в Україні взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж?

Взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж регламентують:

  • Закон України “Про телекомунікації”, статті 57-61 та 148-5.
  • “Правила взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування” (далі – Правила), затверджені рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 08.12.2005 № 155, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27.01.2006 за № 71/11945 (зі змінами).
  • “Порядок взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій за послуги доступу до телекомунікаційних мереж загального користування”, затверджений рішенням Національної комісії з питань регулювання зв`язку України від 09.07.2009 № 1586, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2009 р. за N 880/16896 (зі змінами).
  • Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 04.08.2010 N 558 “Про затвердження Технічних вимог до взаємоз’єднання та взаємодії телефонних мереж загального користування з різними технологіями обробки, комутації, перенесення сигналів”.
  • “Технічні вимоги до маршрутизації трафіку в телефонній мережі загального користування України”, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 20.08.2010 № 607.
  • Наказ Державного комітету зв’язку та інформатизації України № 33 від 22.02.2000 “Про порядок маршрутизації вхідного міжнародного телефонного трафіку” зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 березня 2000 р. за № 140/4361.

3. Чи розповсюджується дія Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв`язку, затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 23.08.2012 № 428, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1571/21883 на інших суб’єктів господарської діяльності які не є операторами/провайдерами телекомунікацій (замовниками та власниками ККЕ).

Правила надання в користування кабельної каналізації електрозв`язку визначають умови надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів, провайдерів телекомунікацій іншим суб’єктам господарювання для власних потреб або надання телекомунікаційних послуг (пункт 1.1.). Іншими суб’єктами господарювання можуть бути не тільки оператори/провайдери телекомунікацій, але граничні тарифи на надання в користування ККЕ встановлюються лише для операторів телекомунікацій.

4. Які дії операторів у разі відмови оператора з істотною ринковою перевагою укласти договір про розвиток телекомунікаційних мереж для створення точок взаємоз’єднання.

Правилами взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування (далі – Правила), затвердженими рішенням НКРЗ від 08.12.2005 № 155 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 27.01.2006 за № 71/11945, визначено, що правочином для взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування є договір про взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування.
Постачальник взаємоз’єднання має право відмовити замовнику у взаємоз’єднанні за таких умов (пункт 5.10.):

  • при наявності у постачальника документально підтвердженої інформації про порушення замовником вимог розділу 3. Правил;
  • при відсутності у постачальника технічної можливості для здійснення взаємоз’єднання, якщо таке взаємоз’єднання не було раніше заявлене постачальником і постачальник не в змозі запропонувати замовнику в іншому можливому місці на тих самих умовах;
  • у разі збитковості (що підтверджується відповідними розрахунками) незаявленого взаємоз’єднання для постачальника, яка не може бути компенсована в процесі експлуатації взаємоз’єднання.

У разі відмови постачальника (в тому числі оператора з істотною ринковою перевагою) у взаємоз’єднанні замовник, якщо замовник не згодний з мотивацією відмови, він має право діяти відповідно до вимог пунктів 5.11 та 5.12. Правил. Ці дії передбачають проведення переговорів з постачальником з метою переконати його повернутися до розгляду запиту та передати спір до НКРЗІ у порядку, передбаченому розділом 6. Правил, якщо сторони не дійшли згоди.