Номерний ресурс

1. Хто має право отримати дозвіл на використання номерного ресурсу?

2. Скільки коштує номерний ресурс та в які терміни необхідно вносить плату?

3. Куди та як сплачувати за виділення номерного ресурсу?

4. Порядок отримання дозволів на використання номерного ресурсу.

5. В який строк має бути прийняте рішення про переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу?

6. Хто може отримати скорочений номер?


1. Хто має право отримати дозвіл на використання номерного ресурсу?
Згідно з пунктом 2 частини четвертої статті 69 Закону України «Про телекомунікації» (далі – Закон) основними засадами формування та розподілу номерного ресурсу є користування номерним ресурсом на дозвільній та платній основі.

Відповідно до частини 1 статті 70 Закону номерний ресурс надається оператору телекомунікацій національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (далі – НКРЗІ), на підставі дозволу на термін дії відповідної ліцензії, а якщо вид діяльності не ліцензується - на строк не менше п`яти років, для використання без права передачі іншим особам, крім випадків, визначених Законом, та випадків вторинного розподілу, відповідно до законодавства.

Згідно частини 1 статті 42 Закону діяльність у сфері телекомунікацій здійснюється за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (далі – реєстр), а у визначених законом випадках також за наявності відповідних ліцензій та/або дозволів. Суб’єкти господарювання, які бажають здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, повинні бути включені до реєстру, який веде національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації. Порядок ведення реєстру затверджено рішенням НКРЗІ від 01.11.2012 № 560 та зареєстровано в Міністерстві юстиції 22.11.2012 за № 1958/22270. При цьому, заявник при поданні відповідних документів, зобов’язаний зазначити вид діяльності, який планує здійснювати, інформацію щодо наявності телекомунікаційної мережі та телекомунікаційного обладнання, територію здійснення діяльності і визначити свій статус (оператор або провайдер).

Загальна інформація щодо переліків документів, необхідних для отримання адміністративних послуг з виділення номерного ресурсу або переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу, порядку та способу їх подання, умов чи підстав отримання адміністративної послуги зазначені в інформаційних та технологічних картках, які схвалені рішенням НКРЗІ від 07.03.2017 №120 (зі змінами). Зазначені картки адміністративних послуг розміщені на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет в рубриці «Адміністративні послуги».

2. Скільки коштує номерний ресурс та в які терміни необхідно вносить плату?
Розмір плати за виділення номерного ресурсу затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.08 № 1147 “Про затвердження розміру плати за виділення номерного ресурсу і порядок її внесення” (далі - Постанова).

Постановою встановлено, що плата за виділення номерного ресурсу вноситься протягом 30 днів після отримання оператором телекомунікацій повідомлення про прийняття національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації рішення про виділення номерного ресурсу;

3. Куди та як сплачувати за виділення номерного ресурсу?
Операторам телекомунікацій необхідно за місцем реєстрації підприємства сплатити протягом місяця після отримання листа про прийняття рішення НКРЗІ щодо виділення номерного ресурсу (далі - Лист) на рахунок загального фонду державного бюджету (за кодом бюджетної класифікації 22012200 “Плата за виділення номерного ресурсу”) кошти у розмірі, визначені у Листі.

Код бюджетної класифікації 22012200 визначається Додатком 1 “Доходи Державного бюджету України на … рік” до Закону України “Про Державний бюджет України на … рік”.

Номери рахунків за кодом бюджетної класифікації 22012200 визначаються Держказначейством для кожного регіонального відділення самостійно.

Дані стосовно закріплення номерів рахунків за регіональними відділеннями Держказначейства в НКРЗІ відсутні, тому оператор телекомунікацій повинен отримувати їх самостійно, у регіональному відділенні Держказначейства за місцем реєстрації.

4. Порядок отримання дозволів на використання номерного ресурсу.
Порядок розгляду заяв операторів про виділення номерного ресурсу, прийняття рішення про виділення або відмову у виділенні номерного ресурсу, порядок оформлення дозволу на використання номерного ресурсу викладено в главах 2, 3 та 4 Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України (далі – Положення), яке затверджене рішенням НКРЗ від 01.06.07 № 769 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.06.07 за № 679/13946 (зі змінами). Цей нормативно-правовий документ розміщено на офіційному веб-сайті НКРЗІ: www.nkrzІ.gov.ua, у розділі “Номерний ресурс”.

Загальна інформація щодо переліків документів, необхідних для отримання адміністративних послуг з виділення номерного ресурсу або переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу, порядку та способу їх подання, умов чи підстав отримання адміністративної послуги зазначені в інформаційних та технологічних картках, які схвалені рішенням НКРЗІ від 07.03.2017 №120 (зі змінами). Зазначені картки адміністративних послуг розміщені на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет в рубриці «Адміністративні послуги».

5. В який строк має бути прийняте рішення про переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу?
Відповідно до пункту 8.1 глави 8 Положення рішення за результатами розгляду заяви оператора щодо переоформлення дозволу приймається НКРЗІ протягом 30 днів з моменту її реєстрації в НКРЗІ.

У разі подання неповного комплекту документів або неправильно оформлених документів відповідний структурний підрозділ НКРЗІ (відділ номерного ресурсу Департаменту зв’язку) у 10-денний строк інформує заявника про виявлені порушення та пропонує їх усунути.

При цьому відлік строку, який передбачений частиною другою статті 70 Закону України «Про телекомунікації», починається з моменту подання документів після усунення виявлених порушень

6. Хто може отримати скорочений номер?
Згідно пункту 4.2.50 Національного плану нумерації, який затверджений наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.11.2006 № 1105 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.12.2006 за № 1284/13158 (далі – Національний план нумерації) для організації замовних та інформаційно-довідкових послуг на всій території України в мережах фіксованого зв’язку з географічним планом нумерації, мережах фіксованого зв’язку з негеографічним планом нумерації та мережах рухомого (мобільного) зв’язку виділяються єдині номери тільки формату 151Х (160Х, 165Х, 166Х – резерв). Тобто, скорочені номери форматів 12X, 15XX (крім номерів формату 151Х), 16XX (крім 160Х, 165Х, 166Х), 14ХХХ виділяються для використання в межах місцевих телефонних мереж.

Відповідно до пункту 5.3 глави 5 Положення скорочені номери виділяються операторам телекомунікацій для замовника інформаційно-довідкової служби або замовної послуги, які приєднані до нього або мають намір приєднатися.

Один скорочений номер може бути виділений оператору фіксованого зв’язку та/або одному або декільком операторам рухомого (мобільного) зв’язку для організації однієї замовної або інформаційно-довідкової послуги (служби) на місцевій телефонній мережі фіксованого зв’язку та/або на мережах рухомого зв’язку і в інтересах тільки одного замовника – її постачальника.