Номерний ресурс

1. Хто має право отримати дозвіл на використання номерного ресурсу?

2. Скільки коштує номерний ресурс та в які терміни необхідно вносить плату?

3. Куди та як сплачувати за виділення номерного ресурсу?

4. Порядок отримання дозволів на використання номерного ресурсу.

5. В який строк має бути прийняте рішення про переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу?

6. Хто може отримати скорочений номер?

 7. Як забезпечити подальше використання номерного ресурсу у разі наближення дати закінчення терміну дії дозволу?


1. Хто має право отримати дозвіл на використання номерного ресурсу?

 

Згідно з пунктом 2 частини четвертої статті 69 Закону України «Про телекомунікації» (далі – Закон) основними засадами формування та розподілу номерного ресурсу є користування номерним ресурсом на дозвільній та платній основі.

Відповідно до частини 1 статті 70 Закону номерний ресурс надається оператору телекомунікацій національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (далі – НКРЗІ), на підставі дозволу на строк не менше п`яти років, для використання без права передачі іншим особам, крім випадків, визначених Законом, та випадків вторинного розподілу, відповідно до законодавства.

Згідно частини 1 статті 42 Закону право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій суб’єкт господарювання набуває шляхом подання до НКРЗІ повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій. У повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій зазначається інформація відповідно до частини 2 статті 42 Закону.

Відповідно до частини 5 статті 42 Закону уповноважені НКРЗІ посадові особи протягом п’яти робочих днів з дати вхідної реєстрації повідомлення про початок діяльності у сфері телекомунікацій у національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, вносять відомості про суб’єкта господарювання, який подав таке повідомлення, до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, що оприлюднюється на офіційному веб-сайті національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Загальна інформація щодо переліків документів, необхідних для отримання адміністративних послуг з виділення номерного ресурсу або переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу, порядку та способу їх подання, умов чи підстав отримання адміністративної послуги зазначені в інформаційних та технологічних картках, які схвалені рішенням НКРЗІ від 07.03.2017 №120 (зі змінами). Зазначені картки адміністративних послуг розміщені на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет в рубриці «Адміністративні послуги».

Також при цьому звертаємо увагу, що відповідно до Закону України від 18 вересня 2019 року № 102-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню», який набрав чинності 25 грудня 2019 року, скасована процедура продовження строку дії ліцензій, на підставі яких були видані операторам телекомунікацій дозволи на використання номерного ресурсу. Зазначена норма надавала право операторам на переоформлення (фактично продовження строку дії) дозволів на використання номерного ресурсу в порядку, визначеному Положенням про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, затвердженому рішенням НКРЗ від 01.06.2007 № 769 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.06.2007 за № 679/13946 (далі – Положення).

На виконання вимог цього Закону було прийнято рішення НКРЗІ від 26.11.2019 № 561 «Про затвердження змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень» і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2019 року за № 1292/34263 та оприлюднене в Офіційному віснику Мінюсту 09.01.2020. Зазначеним рішенням внесені зміни до Положення, в тому числі, скасована підстава для переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу у зв’язку з переоформленням чи продовженням строку дії ліцензії, на підставі якої було видано дозвіл, або отримання нової ліцензії оператором, якому номерний ресурс виділено за дозволом, що переоформлюється (підпункт 7.2.2 Положення).

На теперішній час в діючих нормативно-правових актах у сфері телекомунікацій відсутні правові підстави стосовно продовження строку дії дозволів на використання номерного ресурсу у зв’язку із закінченням строку їх дії.

Водночас, відповідно до підпункту 7.2.7 пункту 7.2 Положення безкоштовно переоформлюється дозвіл на вилучений за рішенням НКРЗІ номерний ресурс, що використовується споживачами (довідково: згідно пункту 1.4 Положення використаний номерний ресурс – це частина задіяного номерного ресурсу, який використовується для надання телекомунікаційних послуг споживачам та/або забезпечення технологічних процесів функціонування телекомунікаційних мереж).

Однак, лише певні види номерного ресурсу безпосередньо використовуються споживачами на умовах вторинного розподілу, тобто виділяються операторами на підставі договорів про надання телекомунікаційних послуг із споживачами (наприклад, абонентські номери місцевих телефонних мереж, номери фіксованих мереж негеографічного плану нумерації, номери під кодами операторів глобальних телекомунікаційних послуг 800, 900 тощо). При цьому, факт використання споживачами зазначених видів номерного ресурсу має підтверджуватися наявністю укладених із споживачами відповідних договорів.

Певні види номерного ресурсу, зокрема коди мереж сигналізації у складі нумерації мережі спільноканальної сигналізації № 7 та коди пунктів сигналізації мережі СКС-7, не виділяються кінцевим споживачам на умовах вторинного розподілу та використовуються операторами для забезпечення технологічних процесів функціонування телекомунікаційних мереж. Призначення таких кодів наведено у пункті 1.4 Положення. Відповідно для кодів СКС-7 може застосовуватися процедура повернення та подальшого повторного виділення шляхом подання заявних документів у порядку визначеному главами 10 та 2 Положення.

Таким чином, для подальшого здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з використанням зазначеного в наданих дозволах номерного ресурсу та з метою забезпечення захисту прав споживачів, недопущення припинення надання телекомунікаційних послуг споживачам в існуючому правовому полі Положенням передбачено можливість звернення до НКРЗІ із відповідними пакетами документів згідно глав 2, 7 та 10 Положення до закінчення терміну дії відповідних дозвільних документів.

2. Скільки коштує номерний ресурс та в які терміни необхідно вносить плату? 

Розмір плати за виділення номерного ресурсу затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.08 № 1147 “Про затвердження розміру плати за виділення номерного ресурсу і порядок її внесення” (далі - Постанова).

Постановою встановлено, що плата за виділення номерного ресурсу вноситься протягом 30 днів після отримання оператором телекомунікацій повідомлення про прийняття національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації рішення про виділення номерного ресурсу;

3. Куди та як сплачувати за виділення номерного ресурсу?
Операторам телекомунікацій необхідно за місцем реєстрації підприємства сплатити протягом місяця після отримання листа про прийняття рішення НКРЗІ щодо виділення номерного ресурсу (далі - Лист) на рахунок загального фонду державного бюджету (за кодом бюджетної класифікації 22012200 “Плата за виділення номерного ресурсу”) кошти у розмірі, визначені у Листі.

Код бюджетної класифікації 22012200 визначається Додатком 1 “Доходи Державного бюджету України на … рік” до Закону України “Про Державний бюджет України на … рік”.

Номери рахунків за кодом бюджетної класифікації 22012200 визначаються Держказначейством для кожного регіонального відділення самостійно.

Дані стосовно закріплення номерів рахунків за регіональними відділеннями Держказначейства в НКРЗІ відсутні, тому оператор телекомунікацій повинен отримувати їх самостійно, у регіональному відділенні Держказначейства за місцем реєстрації.

4. Порядок отримання дозволів на використання номерного ресурсу.
Порядок розгляду заяв операторів про виділення номерного ресурсу, прийняття рішення про виділення або відмову у виділенні номерного ресурсу, порядок оформлення дозволу на використання номерного ресурсу викладено в главах 2, 3 та 4 Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України (далі – Положення), яке затверджене рішенням НКРЗ від 01.06.07 № 769 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.06.07 за № 679/13946 (зі змінами). Цей нормативно-правовий документ розміщено на офіційному веб-сайті НКРЗІ: www.nkrzІ.gov.ua, у розділі “Номерний ресурс”.

Загальна інформація щодо переліків документів, необхідних для отримання адміністративних послуг з виділення номерного ресурсу або переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу, порядку та способу їх подання, умов чи підстав отримання адміністративної послуги зазначені в інформаційних та технологічних картках, які схвалені рішенням НКРЗІ від 07.03.2017 №120 (зі змінами). Зазначені картки адміністративних послуг розміщені на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет в рубриці «Адміністративні послуги».

5. В який строк має бути прийняте рішення про переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу?
Відповідно до пункту 8.1 глави 8 Положення рішення за результатами розгляду заяви оператора щодо переоформлення дозволу приймається НКРЗІ протягом 30 днів з моменту її реєстрації в НКРЗІ.

У разі подання неповного комплекту документів або неправильно оформлених документів відповідний структурний підрозділ НКРЗІ (відділ номерного ресурсу Департаменту зв’язку) у 10-денний строк інформує заявника про виявлені порушення та пропонує їх усунути.

При цьому відлік строку, який передбачений частиною другою статті 70 Закону України «Про телекомунікації», починається з моменту подання документів після усунення виявлених порушень

6. Хто може отримати скорочений номер?
Згідно пункту 4.2.50 Національного плану нумерації, який затверджений наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 23.11.2006 № 1105 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.12.2006 за № 1284/13158 (далі – Національний план нумерації) для організації замовних та інформаційно-довідкових послуг на всій території України в мережах фіксованого зв’язку з географічним планом нумерації, мережах фіксованого зв’язку з негеографічним планом нумерації та мережах рухомого (мобільного) зв’язку виділяються єдині номери тільки формату 151Х (160Х, 165Х, 166Х – резерв). Тобто, скорочені номери форматів 12X, 15XX (крім номерів формату 151Х), 16XX (крім 160Х, 165Х, 166Х), 14ХХХ виділяються для використання в межах місцевих телефонних мереж.

Відповідно до пункту 5.3 глави 5 Положення скорочені номери виділяються операторам телекомунікацій для замовника інформаційно-довідкової служби або замовної послуги, які приєднані до нього або мають намір приєднатися.

Один скорочений номер може бути виділений оператору фіксованого зв’язку та/або одному або декільком операторам рухомого (мобільного) зв’язку для організації однієї замовної або інформаційно-довідкової послуги (служби) на місцевій телефонній мережі фіксованого зв’язку та/або на мережах рухомого зв’язку і в інтересах тільки одного замовника – її постачальника.

7. Як забезпечити подальше використання номерного ресурсу у разі наближення дати закінчення терміну дії дозволу?

Відповідно до Закону України від 18 вересня 2019 року № 102-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню», який набрав чинності 25 грудня 2019 року, скасована процедура продовження строку дії ліцензій, на підставі яких були видані операторам телекомунікацій дозволи на використання номерного ресурсу. Зазначена норма надавала право операторам на переоформлення (фактично продовження строку дії) дозволів на використання номерного ресурсу в порядку, визначеному Положенням про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, затвердженому рішенням НКРЗ від 01.06.2007 № 769 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.06.2007 за № 679/13946 (далі – Положення).

На виконання вимог цього Закону було прийнято рішення НКРЗІ від 26.11.2019 № 561 «Про затвердження змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень» і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2019 року за № 1292/34263 та оприлюднене в Офіційному віснику Мінюсту 09.01.2020. Зазначеним рішенням внесені зміни до Положення, в тому числі, скасована підстава для переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу у зв’язку з переоформленням чи продовженням строку дії ліцензії, на підставі якої було видано дозвіл, або отримання нової ліцензії оператором, якому номерний ресурс виділено за дозволом, що переоформлюється (підпункт 7.2.2 Положення).

На теперішній час в діючих нормативно-правових актах у сфері телекомунікацій відсутні правові підстави стосовно продовження строку дії дозволів на використання номерного ресурсу у зв’язку із закінченням строку їх дії.

Водночас, відповідно до підпункту 7.2.7 пункту 7.2 Положення безкоштовно переоформлюється дозвіл на вилучений за рішенням НКРЗІ номерний ресурс, що використовується споживачами (довідково: згідно з пунктом 1.4 Положення, використаний номерний ресурс – це частина задіяного номерного ресурсу, який використовується для надання телекомунікаційних послуг споживачам та/або забезпечення технологічних процесів функціонування телекомунікаційних мереж).

Однак лише певні види номерного ресурсу безпосередньо використовуються споживачами на умовах вторинного розподілу, тобто виділяються операторами на підставі договорів про надання телекомунікаційних послуг із споживачами (наприклад, абонентські номери місцевих телефонних мереж, номери фіксованих мереж негеографічного плану нумерації, номери під кодами операторів глобальних телекомунікаційних послуг 800, 900 тощо). При цьому, факт використання споживачами зазначених видів номерного ресурсу має підтверджуватися наявністю укладених із споживачами відповідних договорів.

Певні види номерного ресурсу, зокрема коди мереж сигналізації у складі нумерації мережі спільноканальної сигналізації № 7 та коди пунктів сигналізації мережі СКС-7, не виділяються кінцевим споживачам на умовах вторинного розподілу та використовуються операторами для забезпечення технологічних процесів функціонування телекомунікаційних мереж. Призначення таких кодів наведено у пункті 1.4 Положення. Відповідно для кодів СКС-7 може застосовуватися процедура повернення та подальшого повторного виділення шляхом подання заявних документів у порядку визначеному главами 10 та 2 Положення.

Таким чином, для подальшого здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з використанням зазначеного в наданих дозволах номерного ресурсу та з метою забезпечення захисту прав споживачів, недопущення припинення надання телекомунікаційних послуг споживачам в існуючому правовому полі Положенням передбачено можливість звернення до НКРЗІ із відповідними пакетами документів згідно глав 2, 7 та 10 Положення до закінчення терміну дії відповідних дозвільних документів.