Алгоритм отримання ППН

Перший крок:

Абонент, який бажає отримати ППН (незалежно від форми обслуговування у свого базового оператора/провайдера, а саме чи є він контрактним, зареєстрованим або знеособленим абонентом), звертається до оператора-отримувача/провайдера-отримувача із заявою на ППН:

  • в письмовому вигляді до пункту обслуговування абонентів оператора-отримувача
  • або дистанційно за допомогою телефону або з заповненням інтерактивної форми заяви на веб-сайті оператора-отримувача.

Оператор-отримувач/провайдер-отримувач фіксує дату та час отримання заяви на ППН

У разі подання заяви на ППН з боку знеособленого абонента базового оператора, провайдера, вказаний абонент має підтвердити право користування абонентським номером, на перенесення якого подана заява, шляхом зазначення у заяві на ППН одноразового пароля, надісланого оператором-отримувачем/провайдером-отримувачем на абонентський номер, за яким отримуються телекомунікаційні послуги у базового оператора/провайдера і на перенесення якого подана заява.

Крім того, одразу після отримання заяви на ППН оператор-отримувач/провайдер-отримувач має встановити з’єднання з терміналом цього знеособленого абонента за номером, на перенесення якого подана заява, та отримати голосове підтвердження згоди такого абонента на отримання ППН.

Оператор-отримувач/провайдер-отримувач фіксує отримання пароля та встановлює з’єднання для отримання голосового підтвердження згоди абонента на ППН

Додатково до заяви на ППН, абонент (незалежно від форми обслуговування у свого базового оператора/провайдера, а саме чи є він контрактним, зареєстрованим або знеособленим абонентом) який планує отримувати телекомунікаційні послуги оператора-отримувача/провайдера-отримувача:

  • на підставі укладеного в письмовій формі договору, надає відомості, передбачені законодавством для укладення договору про надання телекомунікаційних послуг, у письмовій формі, що набуває чинності в момент завершення перенесення абонентського номера;
  • без укладання договору в письмовій формі (публічний договір), подає оператору-отримувачу/провайдеру-отримувачу заяву про реєстрацію відповідно до вимог Порядку реєстрації абонентів.

Оператор-отримувач/провайдер-отримувач перевіряє повноту та достовірність відомостей, здійснює реєстрацію абонента або укладає з ним письмовий договір, що набуває чинності в момент завершення перенесення абонентського номера

Другий крок:

Оператор-отримувач після реєстрації заяви на ППН та проведення реєстрації абонента або укладення з ним письмового договору, робить запит до базового оператора щодо можливості здійснення перенесення цього абонентського номера.

Оператор–отримувач після реєстрації заяви на ППН та проведення реєстрації абонента або укладення з ним письмового договору подає запит

Третій крок:

Базовий оператор протягом 4 робочих годин з моменту отримання відповідного запиту від оператора-отримувача інформує оператора-отримувача про можливість надання ППН за певним абонентським номером або про підстави для відмови в перенесенні абонентського номера.

Четвертий крок: