Хто може отримати ППН?

Абонент, який бажає отримати ППН (незалежно від форми обслуговування у свого базового оператора/провайдера, а саме чи є він контрактним, зареєстрованим або знеособленим абонентом), звертається до оператора-отримувача/провайдера-отримувача із заявою на ППН.

При цьому, якщо абонент планує отримувати телекомунікаційні послуги:

  • на підставі укладеного в письмовій формі договору, то він додатково до заяви на ППН, надає відомості, передбачені законодавством для укладення договору про надання телекомунікаційних послуг, у письмовій формі, що набуває чинності в момент завершення перенесення абонентського номера;
  • без укладання договору в письмовій формі, то він одночасно з поданням заяви на ППН, додатково подає оператору-отримувачу/ провайдеру-отримувачу заяву про реєстрацію відповідно до вимог Порядку реєстрації абонентів.

Таким чином, ППН надається абонентам, які отримують телекомунікаційні послуги на умовах письмового договору про надання телекомунікаційних послуг або зареєстровані в оператора, провайдера телекомунікацій відповідно до Порядку реєстрації абонентів.