Основні терміни та визначення

Перенесення абонентського номера (ППН) – телекомунікаційна послуга, що надається абоненту за його заявою, яка полягає у збереженні за абонентом номера, наданого йому оператором телекомунікацій з метою використання його в мережі іншого оператора телекомунікацій.

Приклад:

номер абонента 050 555 55 55 оператора ПрАТ «ВФ Україна», при здійсненні переносу до мережі іншого оператора залишається 050 555 55 55;
номер абонента 068 555 55 55 оператора ПрАТ «Київстар», при здійсненні переносу до мережі іншого оператора залишається 068 555 55 55;
номер абонента 094 555 55 55 оператора ТОВ «Інтертелеком», при здійсненні переносу до мережі іншого оператора залишається 094 555 55 55;
номер абонента 063 555 55 55 оператора ТОВ «лайфселл», при здійсненні переносу до мережі іншого оператора залишається 063 555 55 55;
номер абонента 091 555 55 55 оператора ТОВ «ТриМоб», при здійсненні переносу до мережі іншого оператора залишається 091 555 55 55;
номер абонента 092 555 55 55 оператора ПрАТ «Телесистеми України», при здійсненні переносу до мережі іншого оператора залишається 092 555 55 55;
номер абонента 091 611 11 11 провайдера ТОВ «Лайкамобайл Україна», при здійсненні переносу до мережі іншого оператора залишається 091 611 11 11.

Оператор-донор – оператор телекомунікацій, з діапазону номерного ресурсу якого здійснюється перенесення абонентського номера за заявою абонента та в мережі якого надавались телекомунікаційні послуги за цим абонентським номером до його перенесення.

Приклад:

для абонента, що має номер 050 ХХХ ХХ ХХ або 066 ХХХ ХХ ХХ або 095 ХХХ ХХ ХХ або 099 ХХХ ХХ ХХ та бажає перенести свій номер до мережі іншого оператора, оператором-донором є ПрАТ «ВФ Україна»;
для абонента, що має номер 067 ХХХ ХХ ХХ або 068 ХХХ ХХ ХХ або 096 ХХХ ХХ ХХ або 097 ХХХ ХХ ХХ або 098 ХХХ ХХ ХХ та бажає перенести свій номер до мережі іншого оператора, оператором-донором є ПрАТ «Київстар»;
для абонента, що має номер 094 ХХХ ХХ ХХ та бажає перенести свій номер до мережі іншого оператора, оператором-донором є ТОВ «Інтертелеком»;
для абонента, що має номер 063 ХХХ ХХ ХХ або 073 ХХХ ХХ ХХ або 093 ХХХ ХХ ХХ та бажає перенести свій номер до мережі іншого оператора, оператором-донором є ТОВ «лайфселл»;
для абонента, що має номер 091 ХХХ ХХ ХХ та бажає перенести свій номер до мережі іншого оператора, оператором-донором є ТОВ «ТриМоб»;
для абонента, що має номер 092 ХХХ ХХ ХХ та бажає перенести свій номер до мережі іншого оператора, оператором-донором є ПрАТ «Телесистеми України».

Базове надання телекомунікаційних послуг – надання телекомунікаційних послуг абоненту оператором телекомунікацій (провайдером телекомунікацій цього оператора), в мережі якого абонент отримує телекомунікаційні послуги на момент подання заяви на ППН.

Базовий оператор – оператор телекомунікацій, у мережі якого забезпечується базове надання телекомунікаційних послуг.

Базовий провайдер – провайдер телекомунікацій, який забезпечує базове надання телекомунікаційних послуг.

Оператор-отримувач – оператор телекомунікацій, якому подано заяву на ППН та до мережі якого здійснюється перенесення абонентського номера.

Провайдер-отримувач – провайдер телекомунікацій, якому подано заяву на ППН та який здійснює діяльність у сфері телекомунікацій на підставі договору з оператором телекомунікацій (оператором-отримувачем), до мережі якого здійснюється перенесення абонентського номера.

Приклад:

Абонент оператора ПрАТ «ВФ Україна» з номером 050 ХХХ ХХ ХХ бажає здійснити перенесення свого абонентського номера до мережі іншого оператора, наприклад, ПрАТ «Київстар».
Задля цього, абонент звертається з відповідною заявою на перенесення абонентського номера до оператора ПрАТ «Київстар» (в даному випадку оператор ПрАТ «Київстар» є оператором-отримувачем).
Після завершення перенесення абонентського номера до мережі оператора ПрАТ «Київстар» та початку надання абоненту телекомунікаційних послуг, оператор ПрАТ «Київстар» змінює свій статус з оператора-отримувача на базового оператора, як такого, що здійснює базове надання телекомунікаційних послуг абоненту.
Якщо, через якийсь час зазначений абонент з номером 050 ХХХ ХХ ХХ забажає здійснити перенесення свого абонентського номера з мережі ПрАТ «Київстар» до мережі іншого оператора, наприклад, ТОВ «лайфселл», то він має діяти так само. Подання до оператора-отримувача (у даному разі це оператор ТОВ «лайфселл») заяви на перенесення абонентського номера. Після завершення перенесення та початку базового надання телекомунікаційних послуг ТОВ «лайфселл» стає базовим оператором.

Адміністратор* – організація, яка визначена НКРЗІ відповідно до законодавства для здійснення централізованого технічного адміністрування перенесених абонентських номерів.
*Відповідно до рішення НКРЗІ від 25.11.2014 № 777 адміністратором є Державне підприємство «Український державний центр радіочастот».

Зареєстрований абонент – абонент, який отримує телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, та зареєстрований в оператора, провайдера телекомунікацій відповідно до Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 28 листопада 2017 року № 607, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2018 року за № 145/31597 (далі – Порядок реєстрації абонентів).

Знеособлений абонент – абонент, який отримує телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, та не зареєстрований в оператора, провайдера телекомунікацій відповідно до Порядку реєстрації абонентів.

Контрактний абонент – абонент, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах письмового договору про надання телекомунікаційних послуг.