Постанова НКЕК від 12.10.2022 № 191
Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, від 21 вересня 2022 року № 168

Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до додатка 5 до Порядку ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг та його форми, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, від 20 квітня 2022 року № 30, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2022 року за № 502/37838, до якого внесено зміни, згідно з пунктом 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, від 21 вересня 2022 року № 168 «Про внесення змін до постанови НКЕК від 20 квітня 2022 року № 30», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2022 року за № 1203/38539, такі зміни:

1) відмітку до додатка 5 викласти у такій редакції:

«Додаток 5
до Порядку ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг та його форми
(пункт 6 розділу ІІ)»;

2) у виносці «6» додатка 5 слова та цифри «(Наказом Міністерства розвитку громад та територій від 26.11.2020 № 290)» замінити словами та цифрами «(наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року № 290)»;

3) в кінці додатка 5 реквізит підпис керівника структурного підрозділу НКЕК замінити рискою.

2. Департаменту ліцензування в установленому законодавством порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ