Постанова НКЕК від 05.10.2022 № 182
Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, від 14 вересня 2022 року № 159

Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до розділу ІІІ Методики розрахунку розміру штрафу за порушення законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, від 14 вересня 2022 року № 159, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2022 року за № 1149/38485, такі зміни:

1) в абзаці четвертому пункту 4 слова та цифри «зазначені у пунктах 2, 3 розділу ІІІ цієї Методики» замінити словами та цифрами «зазначені у пунктах 2, 3 цього розділу»;

2) в абзаці четвертому пункту 5 слово «розпорядження» замінити словами «розпорядження НКЕК».

2. Департаменту державного нагляду в установленому законодавством порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ