Рішення НКЕК від 14.09.2022 № 161
Про схвалення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про розміри плати за видачу, переоформлення, продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром»

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 5, частини сьомої статті 22 Закону України «Про електронні комунікації» та підпункту «м» пункту 7 частини четвертої статті 4, абзацу чотирнадцятого частини другої статті 15 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», з метою виконання резолюції Прем’єр-міністра України Д. Шмигаля до Закону України «Про електронні комунікації» від 19.01.2021 № 1042/1/1-21 та згідно з Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку,

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити доопрацьований проект постанови Кабінету Міністрів України «Про розміри плати за видачу, переоформлення, продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром», що додається.

2. Установити строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції до проекту акта та аналізу регуляторного впливу, з дня їх оприлюднення до 30 вересня 2022 року.

3. Департаменту ліцензування в установленому порядку забезпечити проведення консультацій щодо проекту акта, схваленого цим рішенням та за результатами подати проект акта на погодження до заінтересованих державних органів та на розгляд Кабінету Міністрів України.

Голова

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ