Постанова НКЕК від 03.08.2022 № 136
Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, від 13 липня 2022 року № 103

Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, від 13 липня 2022 року № 103 «Про затвердження форм розпорядчих документів регуляторного органу та його уповноважених посадових осіб щодо державного нагляду (контролю), граничних строків усунення певних типів порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр, які зазначаються в приписі про усунення виявлених порушень», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 липня 2022 року за № 855/38191 (далі – постанова НКЕК), такі зміни:

1) у заголовку та абзаці четвертому пункту 1 постанови НКЕК, заголовку граничних строків усунення певних типів порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр, які зазначаються в приписі про усунення виявлених порушень, затверджених постановою НКЕК, слова «які зазначаються в приписі про усунення виявлених порушень» замінити словами «які зазначаються в приписі про усунення порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр»;

2) у формі припису про усунення порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр та формі розпорядження про усунення порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр, затверджених постановою НКЕК, слова «місцезнаходження суб’єкта господарювання» замінити словами «місцезнаходження юридичної особи», слова «їх місцезнаходження (місце проживання)» замінити словами «їх місце проживання»;

3) у рядку 3 граничних строків усунення певних типів порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр, які зазначаються в приписі про усунення виявлених порушень, затверджених постановою НКЕК, слова «Не подання» замінити словом «Неподання»;

4) у рядку 6 граничних строків усунення певних типів порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр, які зазначаються в приписі про усунення виявлених порушень, затверджених постановою НКЕК, слова «Не вжиття» замінити словом «Невжиття»;

5) у рядку 17 граничних строків усунення певних типів порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр, які зазначаються в приписі про усунення виявлених порушень, затверджених постановою НКЕК, слово «експлуатація» замінити словом «експлуатації»;

6) у рядку 24 граничних строків усунення певних типів порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр, які зазначаються в приписі про усунення виявлених порушень, затверджених постановою НКЕК, після слова «надання» доповнити словом «доступних».

2. Департаменту державного нагляду в установленому законодавством порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ