Постанова НКЕК від 03.08.2022 № 138
Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, від 06 липня 2022 року № 95

Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Порядку встановлення строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, від 06 липня 2022 року № 95, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 2022 року за № 856/38192, такі зміни:

1) гриф затвердження, викласти у такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку
06 липня 2022 року № 95»;

2) пункт 1 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2 – 4 вважати пунктами 1 – 3 відповідно;

3) в абзаці першому пункту 2 слова «(далі – НКЕК)» виключити;

4) в абзаці першому пункту 3 слова та цифру «визначених пунктом 3 цього Порядку» замінити словами та цифрою «визначених пунктом 2 цього Порядку».

2. Департаменту ліцензування в установленому законодавством порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ