Постанова НКЕК від 20.07.2022 № 120
Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, від 29 червня 2022 року № 87

Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Положення про реєстр радіообладнання та випромінювальних пристроїв, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, від 29 червня 2022 року № 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2022 року за № 788/38124 (далі – Положення), такі зміни:

1) гриф затвердження викласти у такій редакції:

«ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку
29 червня 2022 року № 87»;

2) у пункті 5 розділу ІІ, абзаці третьому пункту 4 розділу ІІІ, абзаці третьому пункту 4 розділу VІ слова «веб-сайті», «веб-сайту» замінити словами «вебсайті», «вебсайту» відповідно;

3) у пунктах 4, 7, 9 розділу ІІІ, підпункті 2 пункту 1 та абзаці другому пункту 2 розділу ІV, пунктах 2, 10, 11 розділу VІІ, пункті 1 розділу VІІІ слова «цього розділу Положення» замінити словами «цього розділу»;

4) у пункті 6 розділу ІІІ слова та цифри «відповідно до пункту 10 розділу І цього Положення» замінити словами та цифрами «відповідно до пункту 9 розділу І цього Положення»;

5) у абзаці третьому підпункту 5 пункту 4 розділу ІV та у абзаці третьому пункту 3 розділу V, а також додатках 1, 2, 6, 7 до Положення слова «прізвище ініціали», «прізвище, ім’я, по батькові» у всіх відмінках замінити словами «прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності)» у відповідних відмінках;

6) у пункті 5 розділу ІХ цифри «31.12.2021» замінити цифрами та словами «31 грудня 2021 року»;

7) у додатках 2 – 4, 6, 7 до Положення слова «(прізвище, ім’я по батькові)» замінити словами «(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)»;

8) у додатках 1 – 3, 5 – 8 до Положення слова та цифри «продовження додатка 1», «продовження додатка 2», «продовження додатка 3», «продовження додатка 5», «продовження додатка 6», продовження додатка 7», «продовження додатка 8» замінити словами та цифрами «Продовження додатка 1», «Продовження додатка 2», «Продовження додатка 3», «Продовження додатка 5», «Продовження додатка 6», «Продовження додатка 7», «Продовження додатка 8» відповідно;

9) відмітку до додатка 5 до Положення викласти у такій редакції:

«Додаток 5
до Положення про реєстр радіообладнання та випромінювальних пристроїв
(абзац другий підпункту 2 пункту 1 розділу ІV)».

2. Департаменту ліцензування в установленому законодавством порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. 

Голова

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ