Рішення НКЕК від 30.03.2022 № 25
Про виключення товариства з обмеженою відповідальністю «НЕТАСІСТ» з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

Із змінами, внесеними рішенням НКЕК від 01.06.2022 № 59

Рішення застосовується з 07.07.2022

(розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.07.2022 № 574-р

«Про погодження рішення про виключення суб’єктів господарювання

з Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг»)

У зв'язку з вимогою Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами (вх. НКЕК від 24.03.2022 № 1226) та враховуючи частину четверту статті 32 Закону України «Про електронні комунікації», керуючись принципом підтримки безпеки електронних комунікаційних мереж і послуг, закріпленим у статті 4 цього Закону, з метою сприяння реалізації Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку,

ВИРІШИЛА:

1. Виключити товариство з обмеженою відповідальністю «НЕТАСІСТ» (39481498, м. Київ) з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

2. Звернути увагу постачальників електронних мереж та послуг на недопустимість здійснення відносин у сфері електронних комунікацій з суб'єктом, що здійснює діяльність у цій сфері без дотримання визначених Законом України «Про електронні комунікації» вимог щодо загальної авторизації (у тому числі недопустимість взаємоз'єднання та надання в користування елементів мереж та об'єктів інфраструктури електронних комунікацій).

3. Департаменту державного нагляду забезпечити інформування правоохоронних органів та НЦУ про прийняте рішення.

4. Департаменту зв'язку та Департаменту ліцензування в установленому порядку підготувати та подати на розгляд НКЕК (за необхідності) проекти рішень:

оперативно-розпорядчого характеру щодо встановлення тимчасових особливостей маршрутизації трафіка, відповідно до цього рішення;

про анулювання дозволів на користування номерним ресурсом;

про анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом;

про виключення інформації з інших реєстрів, ведення яких здійснюється НКЕК.

5. Це рішення набирає чинності з дня його опублікування на офіційному веб-сайті НКЕК та застосовується одночасно з прийняттям Кабінетом Міністрів України рішення, передбаченого частиною восьмою статті 32 Закону України «Про електронні комунікації».

 

Голова

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ