Рішення НКЕК від 30.03.2022 № 24
Про схвалення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок користування радіочастотним спектром для потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні та військових формувань іноземних держав, що тимчасово перебувають на території України, а також для потреб іноземних юридичних осіб під час здійснення ними висвітлення спортивних, культурних та інших заходів в Україні»

Відповідно до підпункту «п» пункту 7 частини четвертої статті 4 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», частини шостої статті 46 та частини другої статті 63 Закону України «Про електронні комунікації», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку,

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити проект постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок користування радіочастотним спектром для потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні та військових формувань іноземних держав, що тимчасово перебувають на території України, а також для потреб іноземних юридичних осіб під час здійснення ними висвітлення спортивних, культурних та інших заходів в Україні», що додається.

2. Департаменту ліцензування в установленому порядку надіслати схвалений цим рішенням проект постанови Кабінету Міністрів України до заінтересованих державних органів та на розгляд Кабінету Міністрів України.

Голова

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ