Рішення НКЕК від 17.03.2022 № 21
Про внесення змін до Регламенту НКЕК

З метою удосконалення положень Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, затвердженого рішенням НКЕК від 18.02.2022 № 1, в частині організації підготовки проектів актів в умовах воєнного стану, враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2102-IХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку,

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку, затвердженого рішенням НКЕК від 18.02.2022 № 1, такі зміни:

1.1) розділ 1 «Загальні положення» доповнити абзацом такого змісту:

«Дія цього Регламенту не поширюється на здійснення регуляторної діяльності, пов’язаної з прийняттям актів, що стосуються питань запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану»;

1.2) в абзаці другому підпункту 2.2.3 пункту 2.2 слова «протягом одного місяця з дня затвердження цього Регламенту» замінити словами «за необхідності протягом одного місяця з дня припинення чи скасування воєнного стану».

2. Це рішення набирає чинності з дня його опублікування на офіційному веб-сайті НКЕК. 

Голова

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ