Рішення НКЕК від 24.02.2022 № 4
Про схвалення тимчасового Порядку запровадження в умовах надзвичайного або воєнного стану тимчасових обмежень на всій території України чи в окремих її регіонах на використання радіообладнання, випромінювальних пристроїв, радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення

З метою сприяння реалізації Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», враховуючи мету, основні завдання, функції та повноваження, покладені на НКЕК відповідно до статті 4 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», розглянувши примірник тимчасового Порядку запровадження в умовах надзвичайного або воєнного стану тимчасових обмежень на всій території України чи в окремих її регіонах на використання радіообладнання, випромінювальних пристроїв, радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, надісланий Генеральним штабом Збройних Сил України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку,

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити тимчасовий Порядок запровадження в умовах надзвичайного або воєнного стану тимчасових обмежень на всій території України чи в окремих її регіонах на використання радіообладнання, випромінювальних пристроїв, радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, що додається.

2. Уповноважити Голову НКЕК О.М. Животовського підписати тимчасовий Порядок, що схвалений пунктом 1 цього рішення.

3. Департаменту ліцензування забезпечити направлення відповіді до Генерального штабу Збройних Сил України.

4. Департаменту ліцензування спільно з Департаментом забезпечення діяльності, Департаментом економічного аналізу та УДЦР забезпечити відповідне інформування загальних користувачів радіочастотного спектра про прийняте рішення, у тому числі електронною поштою та іншими засобами комунікацій (у разі потреби).

5. Департаменту забезпечення діяльності забезпечити направлення копії цього рішення до УДЦР.

Голова

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ