Загальна інформація


До відома операторів та провайдерів телекомунікацій!

08.01.2019 опубліковано в Офіційному віснику України № 3 рішення НКРЗІ від 20.11.2018 № 597 «Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 №180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283, яке зареєстровано у Міністерстві юстиції України 26.12.2018 за № 1478/32930.

У зв’язку з цим звертаємо увагу на наступне:

Подання звітів операторами, провайдерами телекомунікацій буде здійснюватися щоквартально з першого кварталу 2019 року за новими формами звітності № 1-К (квартальна); № 2-К (квартальна); № 3-К (квартальна); № 4-К (квартальна);  7-К (квартальна) та за 2019 рік за формами  5-Р (річна);  6-Р (річна) відповідно до Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, затвердженого рішенням НКРЗІ від 05.04.2016 №180 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2016 року за № 739/28869» (далі – Порядок Звітності).

Згідно з пунктом 5 Порядку Звітності усі оператори, провайдери телекомунікацій, які включені до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, безоплатно надають НКРЗІ квартальну та річну звітність державною мовою в обсягах, формах та строки, визначені цим Порядком.

Пунктом 4 Розділу ІІ Порядку Звітності передбачено, що звітність у частині фінансово-економічних показників складається операторами, провайдерами телекомунікацій наростаючим підсумком з початку року станом на кінець останнього дня звітного періоду, показники вказуються з округленням до одного знака після коми. Кількісні показники вказуються станом на останню дату звітного періоду.

Усі показники зазначаються в одиницях виміру, вказаних у формах звітності. У рядках, де відсутні дані для заповнення, мають бути проставлені нулі.

Для зручності подання та отримання звітності, просимо всіх операторів провайдерів телекомунікацій подавати свої звіти через Систему електронної звітності НКРЗІ.

Відповідно до пункту 7 Розділу ІІ Порядку Звітності надання звітності в електронній формі здійснюється на офіційному веб-сайті НКРЗІ в розділі «Звітність операторів, провайдерів телекомунікацій» за допомогою відповідних програмних засобів, з накладанням електронного цифрового підпису. У цьому випадку оператор, провайдер телекомунікацій має право не подавати звітність в паперовій формі.

Якщо оператор, провайдер телекомунікацій включений до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, але фактично не здійснює діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до зазначеного (зазначених) в цьому Реєстрі виду (видів) діяльності, він зобов’язаний повідомити НКРЗІ про це, «Повідомленням про нездійснення діяльності» в Системі електронної звітності НКРЗІ або листом у строк, встановлений для надання звітності.

Звертаємо увагу! Форми звітності 1-К (піврічна), № 2-А (річна), 1-ФМ, 2-ФГ, 3-ФН, 4-МЗ, 5-КТ скасовано!

За консультацією з питань порядку подання та правильності заповнення звітності ви можете звернутися до фахівців НКРЗІ. За консультацією з питань порядку правильності заповнення звітів операторів про якість телекомунікаційних послуг (форма № 11-ЯТП) ви можете звернутися до фахівців відділу нормативів якості послуг зв’язку Департаменту зв’язку.

Інформація з питань Структурний підрозділ Контакти

Щодо економічних показників:

Форма № 1-К (квартальна)
Форма № 2-К (квартальна)
Форма № 3-К (квартальна)
Форма № 4-К (квартальна)
Форма № 5-Р (річна)
Форма № 6-Р (річна)
Форма № 7-К (квартальна)

Відділ звітності Департаменту економічного аналізу

044 202 00 74

044 202 00 55

mail:

zvit@nkrzi.gov.ua

Щодо звітності про якість телекомунікаційних послуг:

Форма № 11-ЯТП

Відділ нормативів якості послуг зв’язку Департаменту зв’язку 044 202 0078