Загальна інформація


До відома операторів та провайдерів телекомунікацій!

26.03.2021 опубліковано в Офіційному віснику України № 23 рішення НКРЗІ від 23.02.2021 № 69 «Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016  № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283», яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.03.2021 за №№ 323/35945, 324/35946.

У зв’язку з цим звертаємо увагу на наступне:

Подання звітів операторами, провайдерами телекомунікацій буде здійснюватися щоквартально з першого кварталу 2021 року за новою формою звітності № 1-Т «Сфера телекомунікацій» (квартальна, піврічна, річна) відповідно до Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, затвердженого рішенням НКРЗІ від 05.04.2016 №180 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2016 року за № 739/28869 (далі – Порядок Звітності).

Згідно з пунктом 5 Порядку Звітності усі оператори, провайдери телекомунікацій, які мають право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до статті 42 Закону України "Про телекомунікації", безоплатно подають до НКРЗІ квартальну, піврічну та річну звітність державною мовою в обсягах, формах та строки, визначені цим Порядком (звітність подається виключно відповідно до здійснюваного виду діяльності).

Пунктом 6 Розділу ІІ Порядку Звітності передбачено, що звітність надається в електронній формі на офіційному вебсайті НКРЗІ за допомогою відповідних програмних засобів з накладанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, тобто виключно через Систему електронної звітності НКРЗІ.

Пунктом 4 Розділу ІІ Порядку Звітності передбачено, що звітність у частині фінансово-економічних показників складається операторами, провайдерами телекомунікацій наростаючим підсумком з початку року станом на кінець останнього дня звітного періоду, показники вказуються з округленням до двох знаків після коми. Кількісні показники вказуються станом на останню дату звітного періоду.
Усі показники зазначаються в одиницях виміру, вказаних у формах звітності. 

Якщо оператори, провайдери телекомунікацій, відомості про яких містяться в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій, фактично не здійснюють діяльності у сфері телекомунікацій відповідно до зазначеного(их) у такому реєстрі виду(ів) телекомунікаційних послуг, вони зобов’язані повідомити НКРЗІ про це в електронній формі на офіційному вебсайті НКРЗІ за допомогою відповідних програмних засобів з накладанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг у строк, встановлений для подання звітності, тобто через Систему електронної звітності НКРЗІ.

Звертаємо увагу! Форми звітності №№1-К, 2-К, 3-К, 4-К, 5-Р, 6-Р, 7-К та № 1-К (піврічна), № 2-А (річна), 1-ФМ, 2-ФГ, 3-ФН, 4-МЗ, 5-КТ скасовано!

За консультацією з питань порядку надання та правильності заповнення форми звітності № 1-Т «Сфера телекомунікацій» ви можете звернутися до фахівців відділу звітності Департаменту економічного аналізу. 

За консультацією з питань порядку правильності заповнення звітів операторів про якість телекомунікаційних послуг (форма № 11-ЯТП) ви можете звернутися до фахівців відділу нормативів якості послуг зв’язку Департаменту зв’язку.

Інформація з питань Структурний підрозділ Контакти

Щодо показників:

Форма № 1-Т (квартальна, піврічна, річна)

Відділ звітності Департаменту економічного аналізу

044 202 00 74

044 202 00 55

mail: zvit@nkrzi.gov.ua

sez@nkrzi.gov.ua

на час карантину:

099 915 64 90

050 211 11 85

Щодо якості телекомунікаційних послуг:

Форма № 11-ЯТП

Відділ нормативів якості послуг зв’язку Департаменту зв’язку

044 202 00 78

Консультації у період дії карантину можна отримати за телефоном:

+380 67 151 93 95