Рішення № 471 від 07.12.2021
Деякі питання надання НКРЗІ адміністративних послуг, пов’язані з набранням чинності Законом України «Про електронні комунікації»

Враховуючи Закон України «Про електронні комунікації», з набранням чинності яким (01 січня 2022 року) втрачають чинність Закон України «Про телекомунікації» та Закон України «Про радіочастотний ресурс України»;

у зв’язку з тим, що Закон України «Про електронні комунікації» надає визначення регуляторного органу (стаття 2 Закону), згідно з яким регуляторний орган – постійно діючий центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку України (Регулятор комунікаційних послуг, РКП) та надає регуляторному органу ряд повноважень у відповідних сферах, у тому числі, повноваження щодо надання адміністративних послуг (зокрема статті 8, 52, 53, 76 Закону);

беручи до уваги, що станом на дату прийняття цього рішення Верховною Радою України не прийнято закону України щодо регуляторного органу, призначення його складу, набуття ним повноважень та порядку їх здійснення (законопроект реєстраційний номер 6055 від 14.09.2021), про необхідність прийняття якого (або іншого законодавчого акта, що відтерміновує набрання чинності Законом України «Про електронні комунікації») було неодноразово наголошено НКРЗІ, зокрема, рішенням НКРЗІ від 26.10.2021 № 398 «Про схвалення пропозицій до проекту Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», листом НКРЗІ від 26.10.2021 № 01-5827/141 до Верховної Ради України, Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, листом НКРЗІ від 26.10.2021 № 01-5825/141 до Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації та ряду інших Комітетів Верховної Ради України, листом НКРЗІ від 22.11.2021 № 01-6310/141 до Голови Верховної Ради України, Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України та ряду інших державних органів;

зважаючи, що за відсутності закону України щодо регуляторного органу, набрання чинності Законом України «Про електронні комунікації» може призвести до неможливості державного регулювання у сферах електронних комунікацій та спектру, неможливості прийняття регуляторним органом рішень щодо надання адміністративних послуг, що спричинить відсутність відповідних надходжень до Державного бюджету України (зокрема за видачу, переоформлення, продовження строку дії ліцензій на користування радіочастотним спектром/дозволів на користування ресурсом нумерації), неможливості виконання регуляторним органом інших функцій, повноважень та завдань, передбачених цим Законом;

враховуючи пункт 4 розділу ХІХ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про електронні комунікації», згідно з яким ліцензії на користування радіочастотним спектром України, що на день набрання чинності цим Законом та умови таких ліцензій є чинними, продовжують діяти до дати переоформлення такої ліцензії відповідно до плану розподілу та користування радіочастотним спектром в Україні, у тому числі за необхідності здійснюється продовження строку дії таких ліцензій. Ліцензіати мають право безоплатно переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на ліцензії на користування радіочастотним спектром протягом року з дня набрання чинності планом розподілу та користування радіочастотним спектром в Україні, якщо інше не передбачено цим планом;

враховуючи пункт 6 розділу ХІХ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про електронні комунікації», згідно з яким дозволи на використання номерного ресурсу, що є чинними на день набрання чинності цим Законом, продовжують діяти як дозволи на користування ресурсом нумерації. Продовження строку дії таких дозволів здійснюється відповідно до цього Закону;

враховуючи пункт 7 розділу ХІХ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про електронні комунікації», згідно з яким суб’єкти господарювання, інформація про яких внесена до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій на день набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що подали повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері електронних комунікацій відповідно до цього Закону. У разі невідповідності інформації, наявної в реєстрі, вимогам статті 16 цього Закону, суб’єкти господарювання повинні протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом внести відповідні зміни щодо таких відомостей в порядку, визначеному статтею 16 цього Закону;

у зв’язку з тим, що після втрати чинності Законом України «Про телекомунікації» та Законом України «Про радіочастотний ресурс України» в НКРЗІ, яка є державним колегіальним органом та не є регуляторним органом, в розумінні Закону, відсутні правові підстави для прийняття рішень про надання чи відмову у наданні адміністративних послуг, передбачених цими законами України та рішенням НКРЗІ від 07.03.2017 № 120 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, що надаються НКРЗІ», зокрема, неможливим є надання таких адміністративних послуг: видача ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, переоформлення, видача дубліката, продовження терміну дії такої ліцензії, дострокове впровадження нової радіотехнології, визначення можливості застосування конкретного типу радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, виділення номерного ресурсу, переоформлення дозволу на використання номерного ресурсу, внесення відомостей про суб’єкта господарювання, поданих у Повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, зміна відомостей, зазначених у поданому Повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та відомостях про суб’єкта господарювання у реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій, виключення суб’єкта господарювання з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, надання (надсилання) витягу з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій тощо;

з метою забезпечення поінформованості та рівності законних прав та інтересів усіх фізичних і юридичних осіб, які здійснюють, або мають намір здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, користуються або мають намір користуватися радіочастотним ресурсом України, сприяння захисту прав споживачів на вільний доступ до послуг в зазначених сферах, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Рекомендувати:

1) фізичним та юридичним особам, які здійснюють або мають намір здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, користуються або мають намір користуватися радіочастотним ресурсом України та планують звернутися до НКРЗІ за наданням адміністративних послуг, передбачених Законом України «Про телекомунікації» та/або Законом України «Про радіочастотний ресурс України» (далі – адміністративні послуги) прискорити подання до НКРЗІ відповідних заяв про надання адміністративних послуг (за необхідності);

2) державному підприємству «Український державний центр радіочастот» забезпечити своєчасне подання до НКРЗІ документів, необхідних для прийняття рішень про надання або відмову у наданні адміністративних послуг, з урахуванням пункту 2 цього рішення.

2. Взяти до відома, що до завершення поточного року засідання НКРЗІ з питань розгляду заяв стосовно надання адміністративних послуг планується провести, зокрема, 14, 21, 28 та 30 грудня 2021 року.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 07.03.2017 № 120 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, що надаються НКРЗІ».

4. Департаменту правового забезпечення забезпечити в установленому порядку інформування про прийняте рішення Верховну Раду України, Комітет Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, Офіс Президента України та Кабінет Міністрів України.

5. Департаменту ліцензування та Департаменту зв’язку:

забезпечити оперативну, в межах визначених законодавством строків, підготовку та подання на засідання НКРЗІ усіх проектів рішень з питань надання адміністративних послуг з урахуванням пункту 2 цього рішення;

за необхідності подати в установленому порядку пропозиції щодо уточнення дати проведення засідань НКРЗІ, з питань надання адміністративних послуг.

6. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

7. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття, крім пункту 3 цього рішення, який набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про електронні комунікації».

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ