Рішення № 441 від 23.11.2021
Про визначення неможливим застосування радіоелектронних засобів на території України

Відповідно до статті 26 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», Положення про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 03 листопада 2005 року № 117, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2005 року за № 1574/11854 (у редакції рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 10 листопада 2011 року № 637), розглянувши заяви дочірнього підприємства з 100%-ою іноземною інвестицією «Сіменс-Україна» від 17.09.2021 №№ ИСХ_226_SI/1, ИСХ_226_SI/2 щодо визначення можливості застосування конкретних типів РЕЗ або ВП на території України та за результатами технічної експертизи з питань забезпечення електромагнітної сумісності заявленого типу РЕЗ (лист УДЦР від 10.11.2021 № 80/10.1/15089/21) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Визначити неможливим застосування на території України приладу-розподілювача теплової енергії моделі WHE632-D292C, мережевого блок-концентратору моделі WTT662-BA1100, виробництва «QUNDIS GmbH», Німеччина, з використанням радіотехнології «Індуктивні радіозастосування», у зв’язку тим, що заявлений європейський стандарт ETSI EN 300 220-2 (національний нормативний документ, що гармонізований з європейським нормативним документом: ДСТУ ETSI EN 300 220-2:2017) не визначений як базовий (основний загальний) стандарт згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815, і заявлені параметри радіообладнання та тип застосування не відповідають європейському стандарту ETSI EN 302 208.

2. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ