Рішення № 403 від 26.10.2021
Про результати аналізу ринку послуг з надання у користування каналів електрозв’язку зі швидкістю до 2 Мбіт/с кінцевим споживачам

Відповідно до пункту 101 частини першої статті 18 Закону України «Про телекомунікації» і Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 11.12.2018 № 640, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.01.2019 за № 54/33025, та враховуючи результати аналізу ринку послуг з надання у користування каналів електрозв’язку зі швидкістю до 2 Мбіт/с кінцевим споживачам, проведеного згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 09.02.2021 № 50 «Про проведення аналізу ринку послуг з надання у користування каналів електрозв’язку зі швидкістю до 2 Мбіт/с кінцевим споживачам», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Звіт за результатами аналізу ринку послуг з надання у користування каналів електрозв’язку зі швидкістю до 2 Мбіт/с кінцевим споживачам, що додається.

2. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

3. Рішення набирає чинності з дня його опублікування на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет. 

В.о. Голови НКРЗІ

Андрій СЕМЕНЧЕНКО