Рішення № 398 від 26.10.2021
Про схвалення пропозицій до проекту Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку»

Враховуючи статтю 116 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10.02.2010 № 1861-VI, підпункт 4 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1067, беручи до уваги прийнятий Верховною Радою України Закон України «Про електронні комунікації», на підставі якого, з 1 січня 2022 року втрачають чинність закони України «Про телекомунікації», «Про радіочастотний ресурс України», та який визначає правові та організаційні основи державної політики у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектру, а також права, обов’язки та відповідальність фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у відповідній діяльності або користуються електронними комунікаційними послугами, з метою прийняття рішення Верховною Радою України про прийняття проекту Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку» (реєстраційний номер 6055 від 14.09.2021), який є взаємопов’язаним із Законом України «Про електронні комунікації» та визначає правовий статус, завдання, функції, повноваження та порядок їх здійснення постійно діючим центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити пропозиції до проекту Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку», реєстраційний номер 6055 від 14.09.2021, що додаються.

2. Направити копію цього рішення до Верховної Ради України, Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України та заінтересованих комітетів Верховної Ради України.

3. Департаменту правового забезпечення в установленому порядку забезпечити виконання цього рішення.

4. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

В.о. Голови НКРЗІ

Андрій СЕМЕНЧЕНКО