Рішення № 385 від 19.10.2021
Про розгляд заяв ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ»

Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» щодо користування радіочастотним ресурсом України Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Переоформити ліцензію на користування радіочастотним ресурсом та визнати недійсною ліцензію, що переоформлюється:

Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» (30109015, м. Одеса), за заявою № 5399/2 (вхідний НКРЗІ № 40743 від 04.10.2021), ліцензію № 10466 від 28.04.2021 на користування радіочастотним ресурсом для цифрового стільникового радіозв’язку CDMA – 800, у зв’язку зі зменшенням кількості регіонів, терміном дії до 01.01.2026.

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот,
приймання/передавання, МГц

№№

каналів (кількість)

Ширина смуги радіочастот, що використовується
в регіоні, МГц

Одеська область

830,375...831,625/
875,375...876,625;

831,635...832,885/
876,635...877,885;

832,895...834,145/
877,895...879,145

6, 7, 8-й канали
(три канали)

1,25 × 6 = 7,5

Загальна ширина смуги, МГц

7,5

На бланку ліцензії зазначити: «1. Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України № 10466 від 28.04.2021 яка видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ», вважати недійсною у зв’язку з її переоформленням.

2. При внесенні змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України щодо запровадження цифрового дивіденду у смузі радіочастот 791-821 МГц та 832-862 МГц забезпечити (з метою реалізації електромагнітної сумісності РЕЗ рухомої служби технологій ІМТ (відповідно до Рекомендації МСЕ-Р М.1457) та ефективного користування радіочастотним ресурсом України) поступове перепланування мережі та вжити заходів щодо приведення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України у відповідність до внесених змін у вищенаведених смугах радіочастот.»

Повідомити заявника про оплату за переоформлення ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України».

2. Анулювати ліцензії на користування радіочастотним ресурсом:

№№ 10285, 10289, 10292 від 25.08.2020, № 10305 від 11.09.2020, № 10366 від 29.12.2020, № 10403 та № 10404 від 15.02.2021, які видані товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» (30109015, м. Одеса) для цифрового стільникового радіозв’язку CDMA – 800, за заявою ліцензіата № 1218/21 від 30.09.2021 (вхідний НКРЗІ № 40743 від 04.10.2021).

3. Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України в регіонах:

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

м. Київ

830,365...832,810/875,365...877,810;
832,810...832,885/877,810...877,885;
832,895...834,145/877,895...879,145

Автономна Республіка Крим

827,855...830,375/872,855...875,375;
830,375...831,625/875,375...876,625;
831,635...832,885/876,635...877,885;
832,895...834,145/877,895...879,145

м. Севастополь

827,855...829,105/872,855...874,105;
830,375...831,625/875,375...876,625;
831,635...832,885/876,635...877,885;
832,895...834,145/877,895...879,145

Київська, Харківська, Херсонська, Полтавська, Миколаївська та Сумська області

830,375...831,625/875,375...876,625;
831,635...832,885/876,635...877,885;
832,895...834,145/877,895...879,145

Кіровоградська область

827,855...829,105/872,855...874,105;
829,115...830,365/874,115...875,365;
831,635...832,885/876,635...877,885;
832,895...834,145/877,895...879,145

Вінницька, Житомирська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області

829,115...830,365/874,115...875,365;
830,375...831,625/875,375...876,625;
831,635...832,885/876,635...877,885;
832,895...834,145/877,895...879,145

видати на конкурсних або тендерних засадах відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та інших нормативно-правових актів.

4. УДЦР у семиденний строк в установленому порядку подати необхідні матеріали для прийняття НКРЗІ рішення про анулювання дозволів на експлуатацію РЕЗ відповідно до пункту 2 цього рішення та згідно з пунктом 1 частини другої та частиною четвертою статті 45 Закону України «Про радіочастотний ресурс України».

5. Внести зміни до Реєстру виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом відповідно до цього рішення.

6. Департаменту ліцензування не пізніше трьох робочих днів від дати прийняття рішення:

- надіслати (видати) заявнику копію рішення про переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України та повідомити про розмір плати за переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього рішення, порядок її оплати та отримання;
- повідомити заявника про анулювання ліцензій відповідно до пункту 2 цього рішення.

7. Департаменту забезпечення діяльності:

- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;
- оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ