Рішення № 359 від 05.10.2021
Про ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» щодо користування радіочастотним ресурсом України Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Видати ліцензію суб’єкту господарювання на додаткову смугу радіочастот:

Приватному акціонерному товариству «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» (22599262 м. Київ), за заявою № 5372/5 (вхідний НКРЗІ № 39887 від 06.09.2021), ліцензію на користування радіочастотним ресурсом для радіорелейного зв’язку (радіорелейного зв’язку фіксованої радіослужби) (Висновок № 1-5357 щодо можливості видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України від 21.09.2021), строком на 5 років.

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот,
приймання/передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що використовується
в регіоні, МГц

Дніпропетровська область

18181,0...18319,0;
19191,0...19329,0

276,0

Харківська область

18181,0...18264,0;
19191,0...19274,0

166,0

Загальна ширина смуги, МГц

442,0

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:

- початок користування – травень 2022 року;
- повне освоєння – вересень 2022 року.

Повідомити заявника про оплату за видачу ліцензії на додаткову смугу радіочастот відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 1 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

2. У пункті 1 рішення НКРЗІ від 29.03.2016 № 165 «Про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом на конкурсних або тендерних засадах» цифри «2580,0» замінити цифрами «2572,0» (лист УДЦР від 30.09.2021 № 80/09.1.2/13114/21 щодо технічних обмежень використання смуги радіочастот 2572,0…2580,0 МГц).

3. Внести зміни до Реєстру виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом відповідно до цього рішення.

4. Департаменту ліцензування не пізніше трьох робочих днів від дати прийняття рішення надіслати (видати) заявнику копію рішення про видачу ліцензії на додаткову смугу радіочастот та повідомити про розмір плати за видачу ліцензії на додаткову смугу радіочастот відповідно до цього рішення, порядок її оплати та отримання.

5. Департаменту забезпечення діяльності:

- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;
- оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ