Рішення № 327 від 07.09.2021
Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 17 серпня 2021 року № 302

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 вересня 2021 р. за № 1195/36817

Відповідно до абзаців одинадцятого, дванадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Внести до розділу ІІ Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 17 серпня 2021 року № 302, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2021 року за № 1160/36782, такі зміни:

1) у виносці «10»:

слова «Для користувачів РЧР» замінити словами «Для користувачів радіочастотного ресурсу (далі – РЧР)»;
слова «територіальних органів Казначейства України» замінити словами «територіальних органів Казначейства»;

2) у виносці «11» цифри та слово «31.12.2022 року» замінити цифрами та словами «31 грудня 2022 року».

2. Департаменту економічного аналізу в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з 31 грудня 2021 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ