Рішення № 318 від 31.08.2021
Про заходи для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров’я та безпеки людей, домашніх тварин та майна, за умови яких можлива демонстрація радіообладнання ТОВ «Хуавей Україна» у місті Київ

Відповідно до пункту 18 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 355, позиції 8 Переліку продукції, для якої застосовується спеціальний порядок оформлення, визначеного додатком 3 до Порядку ввезення з-за кордону та реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, затвердженого рішенням НКРЗІ від 13.02.2018 № 78, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.03.2018 за № 282/31734, та за результатом розгляду звернення ТОВ «Хуавей Україна»  від 06.08.2021 № 7047  щодо проведення демонстрації закритого тестового сегменту мережі 5G  SA  у місті Київ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1.  Запропонувати Заходи для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров’я та безпеки людей, домашніх тварин та майна, за умови яких можлива демонстрація радіообладнання ТОВ «Хуавей Україна»  у місті Київ, що додаються.

2.  Департаменту ліцензування забезпечити направлення цього рішення до ТОВ «Хуавей Україна»,  Генерального штабу Збройних Сил України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та державного підприємства «Український державний центр радіочастот».

3. Рекомендувати ТОВ «Хуавей Україна» направити до НКРЗІ:

- у 10-ти денний термін після початку демонстрації копію розділу робочого проекту «Оцінка впливу на навколишнє середовище» в частині визначеній підпунктом 1.6.1 пункту 1.6 розділу 1 Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.1996  № 239, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 р. за      № 488/1513, та копію протоколу досліджень електромагнітного поля (додаток 4 до Правил);

-  у місячний термін після завершення демонстрації письмовий звіт.

4. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет. 

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ