Рішення № 310 від 31.08.2021
Про ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» щодо користування радіочастотним ресурсом України Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Видати ліцензію суб’єкту господарювання на користування радіочастотним ресурсом України:

Товариству з обмеженою відповідальністю «СІТІЛАЙН 2020» (44001993, м. Пирятин Полтавської області), за заявою № 5343/1 (вхідні НКРЗІ № 31850 від 21.07.2021 та № 38775 від 13.08.2021), ліцензію на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів), (Висновок № 1-5336 щодо можливості видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України від 19.08.2021), строком на 5 років.

Регіон користування радіочастотним ресурсом: Полтавська область.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 2442,0…2482,0.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 40,0.

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:

- початок користування – квітень 2022 року;

- повне освоєння - червень 2022 року.

Повідомити заявника:

1. Про оплату за видачу ліцензії відповідно до пункту 5 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200.

2. Про те, що максимальний розрахунковий радіус зони обслуговування базової станції мережі при визначенні ЕМС становить 5 км.

2. Продовжити термін дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України:

2.1. Приватному акціонерному товариству «ДАТАГРУП»  (31720260, м. Київ), за заявою № 5358/4 (вхідний НКРЗІ № 38894 від 17.08.2021), термін дії ліцензії № 8808 від 27.12.2016 на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації) з 27.12.2021 по 26.12.2026.

Регіони користування радіочастотним
ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що
використовується в регіоні, МГц

Сумська область

5315,0…5325,0

10,0

Дніпропетровська область

5315,0…5325,0

10,0

Житомирська

область

5315,0…5325,0

10,0

                               Загальна ширина смуги, МГц

30,0

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до ліцензії № 8808 від 27.12.2016:

- початок користування: липень 2017 року;

- повне освоєння: січень 2018 року.

На бланку ліцензії зазначити: «Продовжено термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України № 8808 від 27.12.2016».

Повідомити заявника:

1. Про оплату за продовження терміну дії ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 16 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

2. Про те, що максимальний розрахунковий радіус зони обслуговування базової станції мережі при визначенні умов ЕМС становить 2 км. Максимальна середня щільність еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності не повинна перевищувати 50 мВт/1МГц.

2.2.  Приватному  підприємству  -  фірмі  «РАДІОПРОМ»  (25314277, м. Рівне),  за  заявами  №  5356/4 (вхідний  НКРЗІ  № 38835  від 16.08.2021) та № 5362/4 (вхідний НКРЗІ № 39217 від 20.08.2021), термін дії ліцензії № 8538 від 06.09.2016 на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації) з 15.12.2021 по 14.12.2026.

Регіони користування
радіочастотним
ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що
використовується в регіоні, МГц

Хмельницька область

5630,0…5670,0

40,0

Рівненська

область

5630,0…5670,0

40,0

                       Загальна ширина смуги, МГц

80,0

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до ліцензії № 5276 від 15.12.2006:

- початок користування: червень 2007 року;

- повне освоєння: серпень 2008 року.

На бланку ліцензії зазначити: «Продовжено термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України № 8538 від 06.09.2016».

Повідомити заявника про оплату за продовження терміну дії ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 16 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

3. Враховуючи позицію 24 розділу І Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815, згідно з якою строк припинення використання смуги радіочастот 2400,0…2483,5 МГц, радіотехнології широкосмуговий радіодоступ – 1 січня 2027 року та з метою виправлення технічної помилки в абзаці першому пункту 2.1 рішення НКРЗІ від 17.08.2021 № 300 цифри і знаки «18.01.2027» замінити цифрами і знаками «31.12.2026».

4. Внести зміни до Реєстру виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом відповідно до цього рішення.

5. Департаменту ліцензування не пізніше трьох робочих днів від дати прийняття рішення:

- надіслати (видати) заявнику копію рішення про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України та повідомити про розмір плати за видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього рішення, порядок її оплати та отримання;

- надіслати (видати) заявникам копію рішення про продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та повідомити про розмір плати за продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього рішення, порядок її оплати та отримання;

- надіслати (видати) заявнику копію рішення про внесення зміни до рішення НКРЗІ від 17.08.2021 № 300.

6. Департаменту забезпечення діяльності:

- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;

- оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

 

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ