Рішення № 277 від 27.07.2021
Про ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» щодо користування радіочастотним ресурсом України Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Переоформити ліцензію на користування радіочастотним ресурсом та визнати недійсною ліцензію, що переоформлюється:

Приватному підприємству «Лан – КТ» (40650063, м. Ладижин Вінницької області), за заявою № 5298/2 (вхідний НКРЗІ № 28555 від 07.06.2021), ліцензію № 9207 від 15.09.2017 на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів), у зв’язку зі зменшенням смуги радіочастот, терміном дії по 14.09.2022.

Регіон користування радіочастотним ресурсом: Вінницька область.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 2422,0…2442,0.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 20,0.

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до ліцензії № 9207 від 15.09.2017:

- початок користування – березень 2018 року;
- повне освоєння – травень 2018 року.

На бланку ліцензії зазначити: «Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України № 9207 від 15.09.2017, яка видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації приватному підприємству «Лан – КТ», вважати недійсною у зв’язку з її переоформленням.»

Повідомити заявника:

1. Про оплату за переоформлення ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України».

2.  Про необхідність подання до НКРЗІ повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій у відповідності до статті 42 Закону України «Про телекомунікації» та рішення НКРЗІ від 17.12.2019 № 610 «Питання ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2020 за № 11/34294.

2. Продовжити термін дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України:

2.1. Приватному акціонерному товариству «ФАРЛЕП - ІНВЕСТ» (19199961, м. Київ), за заявою № 5335/4 (вхідний НКРЗІ № 29676 від 08.07.2021), термін дії ліцензії № 9784 від 04.02.2019 на користування радіочастотним ресурсом для мультисервісного радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації) з 08.12.2021 по 07.12.2026.

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що використовується
в регіоні, МГц

м. Київ

2305,0-2320,0

15

Дніпропетровська область

2305,0-2320,0

15

Донецька область

2305,0-2320,0

15

Одеська область

2305,0-2320,0

15

Харківська область

2305,0-2320,0

15

Запорізька область

2305,0-2320,0

15

Загальна ширина смуги, МГц

15,0 х 6 = 90,0

На бланку ліцензії зазначити: «Продовжено термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України № 9784 від 04.02.2019».

Повідомити заявника про оплату за продовження терміну дії ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 16 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

2.2. Приватному акціонерному товариству «ФАРЛЕП - ІНВЕСТ» (19199961, м. Київ), за заявою № 5334/4 (вхідний НКРЗІ № 29675 від 08.07.2021), термін дії ліцензії № 8557 від 19.09.2016 на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації) з 30.11.2021 по 29.11.2026.

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що використовується
в регіоні, МГц

Харківська область

5290,0...5330,0

40,0

Одеська область

5250,0...5310,0

60,0

Загальна ширина смуги, МГц

100,0

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до рішення НКРЗІ № 111 від 28.02.2013:

- початок користування – липень 2013 року;
- повне освоєння – вересень 2013 року.

На бланку ліцензії зазначити: «Продовжено термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України № 8557 від 19.09.2016».

Повідомити заявника:

1. Про оплату за продовження терміну дії ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 16 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

2. Про те, що максимальний розрахунковий радіус зони обслуговування базової станції мережі при визначенні умов ЕМС становить 5 км. Максимальна середня щільність еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності не повинна перевищувати 50 мВт/1МГц.

3. Внести зміни до Реєстру виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом відповідно до цього рішення.

4. Департаменту ліцензування не пізніше трьох робочих днів від дати прийняття рішення:

- надіслати (видати) заявнику копію рішення про переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України та повідомити про розмір плати за переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього рішення, порядок її оплати та отримання;
- надіслати (видати) заявнику копію рішення про продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та повідомити про розмір плати за продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього рішення, порядок її оплати та отримання.

5. Департаменту забезпечення діяльності:

- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;
- оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ