Рішення № 272 від 20.07.2021
Про заходи для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров’я та безпеки людей, домашніх тварин та майна,за умови яких можлива демонстрація радіообладнання ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» та ТОВ «УКРАНТЕХ» у місті Києві та Київській області

Відповідно до пункту 18 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 355, та за результатом розгляду звернення дочірнього підприємства державної компанії «Укрспецекспорт» - державного госпрозрахункового зовнішньоторговельного підприємства «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ» (далі – ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ») від 14.06.2021 № 31.25/1066/4291-21, від 06.07.2021 № 31.25/1066/5004-21 щодо тестування та випробування виробленого радіообладнання супутникової служби у місті Києві та Київської області, листа державного підприємства «Український державний центр радіочастот» від 30.06.2021 № 80/09.1.1/8656/21, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Запропонувати Заходи для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров’я та безпеки людей, домашніх тварин та майна, за умови яких можлива демонстрація радіообладнання ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ», ТОВ «УКРАНТЕХ» щодо тестування та випробування радіообладнання супутникової служби у місті Києві та Київської області, що додаються.

2. Департаменту ліцензування забезпечити направлення цього рішення до ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ», ТОВ «УКРАНТЕХ», Міністерства цифрової трансформації України, Генерального штабу Збройних Сил України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та державного підприємства «Український державний центр радіочастот».

3. Рекомендувати ДП ДГЗП «СПЕЦТЕХНОЕКСПОРТ», ТОВ «УКРАНТЕХ» направити до НКРЗІ:

- у 10-ти денний термін після початку демонстрації копію розділу робочого проекту «Оцінка впливу на навколишнє середовище» в частині визначеній підпунктом 1.6.1 пункту 1.6 розділу 1 Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01.08.1996 № 239, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 р. за № 488/1513, та копію протоколу досліджень електромагнітного поля (додаток 4 до Правил);
- у місячний термін після завершення демонстрації письмовий звіт.

4. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ