Рішення № 266 від 20.07.2021
Про розгляд заяв СП «Інфоком»

Відповідно до статті 37 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити Спільному українсько – німецькому підприємству у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Інфоком» (14297222, м. Київ) за заявами:

1.1. № 5324/4 (вхідний НКРЗІ № 29197 від 01.07.2021) та № 5332/4 (вхідний НКРЗІ № 29512 від 07.07.2021), у продовженні терміну дії ліцензії № 8440 від 03.06.2016 на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів) на території Київської області у смугах радіочастот 2407,0...2422,0 МГц та 2446,5...2468,5 МГц, у зв’язку з невиконанням ліцензіатом з власної вини умов, зазначених у ліцензії (порушенням вимоги підпункту 4.1.8 пункту 4.1 Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням НКРЗ від 19.08.2005 № 53 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за № 1237/11517) (далі – Ліцензійні умови), що встановлено висновком УДЦР № 1 – 5323 від 08.07.2021 та у зв’язку з порушенням заявником вимог частини першої статті 37 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та пункту 3.9 Ліцензійних умов, щодо форми подачі заяви;

1.2. № 5325/4 (вхідний НКРЗІ № 29198 від 01.07.2021) та № 5333/4 (вхідний НКРЗІ № 29513 від 07.07.2021), у продовженні терміну дії ліцензії № 8482 від 14.07.2016 на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів) на території Дніпропетровської області у смузі радіочастот 2404,0...2426,0 МГц, у зв’язку з порушенням заявником вимог частини першої статті 37 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та пункту 3.9 Ліцензійних умов, щодо форми подачі заяви.

2. Департаменту ліцензування в установленому порядку вручити або надіслати ліцензіату примірник № 2 цього рішення.

3. Департаменту забезпечення діяльності:

- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;
- оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ