Рішення № 240 від 06.07.2021
Про перенесення термінів початку користування та повного освоєння радіочастотного ресурсу

Відповідно до частини шостої статті 33 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та пункту 3.5 Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 19.08.2005 № 53 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за № 1237/11517, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Перенести терміни початку користування та повного освоєння радіочастотного ресурсу без зміни термінів дії ліцензії № 10328 від 03.11.2020 на користування радіочастотним ресурсом України, виданої приватному підприємству «Сателіт» (30286845, м. Кам’янське Дніпропетровської області), на підставі документально підтверджених обставин, що не дозволяють своєчасно розпочати користування радіочастотним ресурсом та звернення від 12.05.2021 № 1205 (вхідний НКРЗІ від 27.05.2021 № 28224).

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:

- початок користування – травень 2021 року;
- повне освоєння – вересень 2021 року.

2. Департаменту ліцензування не пізніше трьох робочих днів від дати прийняття рішення повідомити суб’єкта господарювання про позитивне рішення щодо перенесення термінів початку користування та повного освоєння радіочастотного ресурсу України.

3. Департаменту забезпечення діяльності:

- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;
- оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

В.о. Голови НКРЗІ

Олександр БІСЮК