Рішення № 202 від 01.06.2021
Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України

Відповідно до статті 26 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», Положення про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 03 листопада 2005 року № 117, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2005 року за № 1574/11854 (у редакції рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 10 листопада 2011 року № 637), розглянувши заяви Національного центру управління та випробувань космічних засобів від 22.04.2021 №№ 1005-3-07.01-2021 та 1006-3-07.01-2021 щодо визначення можливості застосування конкретних типів РЕЗ або ВП на території України та за результатами технічних експертиз з питань забезпечення електромагнітної сумісності заявлених типів РЕЗ (лист УДЦР від 20.05.2021 № 80/10.2.2/6763/21), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Визначити можливим застосування заявлених типів радіоелектронних засобів на території України згідно з додатком.

2. Визначити не можливим застосування на території України універсальної наземної станції управління АЖГА.464514.006 ТУ моделі УНСУ у смузі радіочастот 8400-8500 МГц для радіотехнології «Телеметрія та телеуправління супутникових мереж» через відсутність розподілу вказаної смуги радіочастот для використання радіоелектронних засобів зазначеної радіотехнології в Плані використання радіочастотного ресурсу України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815 (зі змінами).

3. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ