Рішення № 163 від 27.04.2021
Про відмову у продовженні терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України № 8424, виданої ТОВ ТК «Вінтелепорт»

Відповідно до статті 37 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю телекомунікаційній компанії «Вінтелепорт» (23106497, м. Вінниця), за заявою  № 5205/4 (вхідний НКРЗІ № 20716 від 09.04.2021), у продовженні терміну дії ліцензії № 8424 від 25.05.2016 на користування радіочастотним ресурсом для радіорелейного зв’язку (радіорелейного зв’язку фіксованої радіослужби) на території Вінницької області у смугах радіочастот 8080,0...8108,0 МГц та 8346,0...8374,0 МГц, у зв’язку з порушенням заявником вимог частини першої статті 37 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та пункту 3.9 Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням НКРЗ від 19.08.2005 № 53 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за № 1237/11517, щодо форми подачі заяви.

2. Департаменту ліцензування в установленому порядку вручити або надіслати ліцензіату примірник № 2 цього рішення.

3. Департаменту забезпечення діяльності:

- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;

- оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ