Рішення № 129 від 30.03.2021
Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік

Відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», підпункту 2.1.4 пункту 2.1 Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого рішенням НКРЗІ від 21.10.2014 № 720, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 08.12.2020 № 479, такі зміни:

1.1)   у розділі «Проекти законів та інших регуляторних актів державних органів»:

1.1.1)  у пункті 1 у графі «Строки підготовки» цифру «І» замінити цифрами «І-III»;

1.1.2)  пункт 3 виключити;

1.2)  у пункті 4 розділу «Проекти регуляторних актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації» у графі «Строки підготовки» цифру «І» замінити цифрами «І-II».

2. Департаменту забезпечення діяльності розмістити на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет оновлений План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік, затверджений рішенням НКРЗІ від 08.12.2020 № 479 (із змінами), оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ