Рішення № 71 від 23.02.2021
Про схвалення пропозицій до проекту Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку України»

Враховуючи прийнятий Верховною Радою України Закон України «Про електронні комунікації», на підставі якого з 1 січня 2022 року втрачають чинність закони України «Про телекомунікації», «Про радіочастотний ресурс України», та який визначає правові та організаційні основи державної політики у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектру, а також права, обов’язки та відповідальність фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у відповідній діяльності або користуються електронними комунікаційними послугами,

беручи до уваги результати 7-го засідання Ради асоціації між Україною та ЄС, що відбулось 11 лютого 2021 року, під час якого Рада асоціації привітала прагнення України до подальшого наближення національного законодавства до права ЄС у сфері цифрової економіки, привітала прогрес у імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони в телекомунікаційній сфері та підкреслила необхідність послідовних зусиль у цій сфері, зокрема, гарантування незалежності регулятора телекомунікаційного ринку,

з метою прийняття рішення Верховною Радою України про прийняття проекту Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку України» (реєстраційний номер 4066 від 07.09.2020), який є взаємопов’язаним із Законом України «Про електронні комунікації» та визначає правовий статус, завдання, функції, повноваження та порядок їх здійснення постійно діючим центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити пропозиції до проекту Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку України», реєстраційний номер 4066 від 07.09.2020 (додаються), та направити їх до Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації.

2. Звернутись до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з метою сприяння включенню пропозицій, схвалених цим рішенням, до проекту Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку України», реєстраційний номер 4066 від 07.09.2020.

3. Департаменту правового забезпечення в установленому порядку забезпечити виконання цього рішення.

4. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

В.о. Голови НКРЗІ

Володимир ГРЕСЬКО