Рішення № 15 від 19.01.2021
Про анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України № 9859, № 8527 та № 10193, виданих ТОВ «Інтелектуальні Комунікації»

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 38 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Анулювати товариству з обмеженою відповідальністю «Інтелектуальні Комунікації» (30488720, м. Київ)   ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України:

1.1. № 9859 від 09.04.2019 для радіорелейного зв’язку  (радіорелейного зв’язку фіксованої радіослужби) на території м. Київ, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької, Вінницької, Одеської, Херсонської, Київської, Донецької, Житомирської та Полтавської областей за заявою ліцензіата № ін-16992/12 від 29.12.2020 (вхідний НКРЗІ № 42763 від 30.12.2020).

1.2. № 8527 від 17.08.2016 для радіорелейного зв’язку  (радіорелейного зв’язку фіксованої радіослужби) на території Київської та Полтавської областей за заявою ліцензіата № ін-16992/12 від 29.12.2020 (вхідний НКРЗІ № 42763 від 30.12.2020).

1.3. № 10193 від 04.05.2020 для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів) на території Дніпропетровської, Житомирської, Миколаївської, Сумської областей та м. Київ за заявою ліцензіата № ін-16993/12 від 29.12.2020 (вхідний НКРЗІ № 42764 від 30.12.2020).

2. УДЦР у семиденний строк в установленому порядку подати необхідні матеріали для прийняття НКРЗІ рішення про анулювання дозволів на експлуатацію згідно з пунктом 1 частини другої та частиною четвертою статті 45 Закону України «Про радіочастотний ресурс України».

3. Департаменту ліцензування в установленому порядку:

- вручити або надіслати ліцензіату примірник № 2 цього рішення;
- внести до реєстру виданих ліцензій запис про дату та номер цього рішення.

4. Департаменту забезпечення діяльності:

- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;
- оприлюднити це рішення шляхом його опублікування в офіційному друкованому бюлетені, та у десятиденний термін після набрання ним чинності – шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ