Конверсія

За визначенням Закону України «Про радіочастотний ресурс України» конверсія – це виконання комплексу заходів, спрямованих на 1) зміну радіослужби, 2) радіотехнології або 3) користувача радіочастотного ресурсу.

В результаті конверсії відбувається вивільнення певного радіочастотного ресурсу та його подальшого використання іншими категоріями користувачів або для впровадження інших стандартів чи радіотехнологій. Поточна зміна радіотехнології відбувається за Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006р. № 815 (далі – План), яке визначає строк припинення тієї чи іншої радіотехнології. До конверсії як до примусового звільнення радіочастот вдаються у випадках, коли термін застосування певної радіотехнології не був визначений Планом, а необхідність зміни викликана, наприклад, еволюційними процесами у технологіях зв’язку. Як правило, конверсія застосовується до радіотехнології та смуг радіочастот, які залишилися з часів Радянського Союзу і зараз вже не відповідають загальноєвропейським вимогам розподілу смуг радіочастотного спектру. Перш за все, мова йде про радіотехнології спеціальних користувачів та пов’язаний з ними розподіл радіочастотного ресурсу України між загальними та спеціальними користувачами. Таке розмежування у використанні радіочастот встановлює Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України, нормативний документ, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 15 грудня 2005 р. № 1208. Особливістю розподілу радіочастотного ресурсу України є те, що радіочастотний ресурс з позначкою СК (спеціального користування) абсолютно недоступний для загальних користувачів. Цей ресурс виділено виключно для військових. Радіочастоти, визначені як ЗК (загального користування), призначені для загального користування, однак закон не забороняє використовувати їх також в інтересах спецкористувачів. Звичайно, найкращий та найбажаніший варіант виглядає наступним чином: безумовний розподіл радіочастот, який би не допускав їх сумісного використання загальними та спеціальними користувачами.

Причина існуючого становища полягає в тому, що Збройні сили України, як і більшість користувачів, продовжують експлуатувати системи та засоби зв’язку, які залишилися з часів Радянського Союзу. Не маючи змоги оперативно перейти на нові умови розподілу радіочастотного ресурсу, Україна застосовує та й надалі буде застосовувати застарілі системи до тих пір, поки під тиском певних обставин, наприклад, фізичної зношеності чи моральної непридатності, не відбудеться закупівля нового обладнання.

На жаль, радіочастотний ресурс в Україні у ринково привабливих смугах частот практично вичерпаний. Для впровадження новітніх радіотехнологій Планом використання радіочастотного ресурсу України передбачається вивільнення частини РЧР від радіоелектронних засобів спеціальних користувачів: Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. Після вивільнення визначених смуг радіочастот НКРЗІ проліцензовує вивільнений РЧР на конкурсних засадах.

Слід зазначити, що конверсія  - складний і кошторисний процес, який потребує відповідного державного регулювання. Законом встановлено, що конверсія смуг радіочастот загального користування здійснюється за позабюджетні кошти. Порядок залучення таких коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2007р. № 993. Наразі зазначеним порядком, який затверджує ця постанова, передбачено, що конверсія засобів спецкористувачів здійснюється на підставі розробленого Генеральним Штабом Збройних сил України Планом конверсії. Цей документ є основою для розробки та затвердження НКРЗІ умов відповідних тендерів на отримання ліцензій, укладання між переможцями та Генштабом договорів конверсії, визначення обсягів та термінів її проведення. Підстава для видачі Комісією ліцензії – акт виконаних робіт за договором конверсії.

На виконання своїх повноважень НКРЗІ постійно співпрацювала та співпрацює з Міністерством оборони з метою створення такого Плану конверсії, який би містив реальні терміни вивільнення смуг радіочастот, обґрунтовані вартісні показники, враховував інтереси держави та операторів телекомунікацій і відповідав вимогам чинного законодавства.

Міністерством оборони України був затверджений «План конверсії РЧР для впровадження радіотехнологій 3G». Відповідно до цього плану передбачено строки проведення конверсії та здійснення конверсійних платежів.

11 грудня 2015 року під керівництвом Голови НКРЗІ була проведена робоча нарада за участі представників Генерального штабу ЗСУ, МВС, ДССЗІ, операторів телекомунікацій щодо поточного стану виконання Плану конверсії. Під час засідання учасники наради визначили, що План конверсії на поточний час виконується у повному обсязі.


Забезпечення НКРЗІ проведення конверсії радіочастотного ресурсу України у смугах частот загального користування

Забезпечення НКРЗІ проведення конверсії радіочастотного ресурсу України у смугах частот загального користування  здійснюється відповідно до п.п. 13 п. 2 статті 14 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», п.п 36 п. 2 «Положення  про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації», затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року за № 1067/2011.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» координує проведення робіт з конверсії РЧР та несе відповідальність за здійснення конверсії в обсягах та у терміни, передбачені Планом використання радіочастотного ресурсу України, Кабінет Міністрів України.

Відповідно до Указу Президента України № 613/2014 від 23 липня 2014 року «Про забезпечення умов для впровадження сучасних телекомунікаційних технологій» в Україні було розпочато впровадження систем мобільного зв’язку третього покоління стандарту IMT-2000 (UMTS).

Кабінетом Міністрів України 5 вересня 2014 р. було прийнято постанову «Деякі питання проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування»

На виконання зазначеної постанови НКРЗІ вжила необхідних заходів щодо розробки нормативно-правової бази, умов тендера та 09.12.2014 прийняла рішення № 802 «Про проведення тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Цифровий стільниковий радіозв’язок ІМТ-2000 (UMTS)» в смугах радіочастот 1920-1935/2110-2125, 1950-1965/2140-2155, 1965-1980/2155-2170 МГц». Згідно з прийнятим рішенням на 16.02.2015 було визначено початок тендера, а 23.02.2015 відбувся заключний етап тендера. На торги «з голосу» були виставлені три лоти по 30 МГц, на отримання яких до НКРЗІ надійшло дев'ять заявок від трьох суб`єктів господарювання. За підсумками торгів переможцем першого лоту визнано ТОВ «Астеліт», у другому лоті - ПрАТ «МТС Україна», у третьому лоті - ПрАТ «Київстар».

Міністерством оборони України за участі НКРЗІ був складений та затверджений «План конверсії РЧР для впровадження радіотехнологій 3G». Відповідно до цього плану передбачено строки проведення конверсії та здійснення конверсійних платежів. 11 грудня 2015 року під керівництвом Голови НКРЗІ була проведена робоча нарада за участі представників Генерального штабу ЗСУ, МВС, ДССЗІ, операторів телекомунікацій щодо поточного стану виконання Плану конверсії. Під час засідання учасники наради визначили, що План конверсії на поточний час виконується у повному обсязі.