Рішення № 497 від 15.12.2020
Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»

Відповідно до статей 18, 39 Закону України «Про телекомунікації» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 05 квітня 2016 року № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2016 року за № 739/28869, такі зміни:

1)  пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації;

форму звітності № 1-Т«Сфера телекомунікацій» та Інструкцію щодо її заповнення;

2)  форму звітності № 1-К (квартальна) «Рухомий (мобільний) зв’язок та послуги передачі даних, в тому числі доступу до мережі Інтернет» та Інструкцію щодо її заповнення, форму звітності № 2-К (квартальна) «Фіксований телефонний зв’язок» та Інструкцію щодо її заповнення, форму звітності № 3-К (квартальна) «Фіксований доступ до мережі Інтернет» та Інструкцію щодо її заповнення, форму звітності № 4-К (квартальна) «Інші послуги у сфері телекомунікацій» та Інструкцію щодо її заповнення, форму звітності № 5-Р (річна) «Розподіл ліній фіксованого телефонного зв’язку за адміністративно-територіальними одиницями» та Інструкцію щодо її заповнення, форму звітності № 6-Р (річна) «Розподіл ліній фіксованого доступу до мережі Інтернет за адміністративно-територіальними одиницями» та Інструкцію щодо її заповнення, форму звітності № 7-К (квартальна) «Розподіл активних ідентифікаційних телекомунікаційних карток мережі рухомого (мобільного) зв’язку за адміністративно-територіальними одиницями» та Інструкцію щодо її заповнення, затверджені цим рішенням, виключити;

3)  доповнити рішення такою формою звітності та інструкцією щодо її заповнення, що додаються:

форму звітності № 1-Т«Сфера телекомунікацій» та Інструкцію щодо її заповнення.».

2. Затвердити Зміни до Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 05 квітня 2016 року № 180, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2016 року за № 739/28869, що додаються.

3. Департаменту економічного аналізу в установленому порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Голови НКРЗІ

Сергій ДЗЮБА