Рішення № 502 від 22.12.2020
Про ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» щодо користування радіочастотним ресурсом України Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Переоформити ліцензію на користування радіочастотним ресурсом та визнати недійсною ліцензію, що переоформлюється:

Приватному акціонерному товариству «ДАТАГРУП» (31720260, м. Київ), за заявою № 5013/2 (вхідні НКРЗІ № 40380 від 16.11.2020 та № 40613 від 25.11.2020), ліцензію № 9937 від 02.08.2019 на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів), у зв’язку зі зменшенням кількості регіонів та зменшенням смуги радіочастот, терміном дії по 01.11.2024.

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що використовується
в регіоні, МГц

м. Київ

1427,0…1430,5

3,5

1448,5…1451,5

3

1477,335…1478,665

1,33

1479,335…1479,5

0,165

Київська область

1427,0…1430,5

3,5

1448,5…1451,5

3

Миколаївська область

1428,335…1430,5

2,165

1477,335…1479,5

2,165

Загальна ширина смуги, МГц

18,825

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до рішення НКРЗІ № 525 від 12.11.2019:

- початок користування: грудень 2016 року;
- повне освоєння: травень 2020 року.

На бланку ліцензії зазначити: «Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України № 9937 від 02.08.2019 яка видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації приватному акціонерному товариству «ДАТАГРУП», вважати недійсною у зв’язку з її переоформленням.»

Повідомити заявника про оплату за переоформлення ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України».

2. Продовжити термін дії ліцензійна користування радіочастотним ресурсом України:

2.1. Приватному акціонерному товариству «ДАТАГРУП» (31720260, м. Київ), за заявою № 5027/4 (вхідний НКРЗІ № 40814 від 02.12.2020), термін дії ліцензії № 8245 від 27.01.2016 на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів) з 04.04.2021 по 03.04.2026, що переоформлена пунктом 2 рішення НКРЗІ № 469 від 08.12.2020.

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що використовується
в регіоні, МГц

Миколаївська область

1430,5...1434,665

4,165

1435,335…1442,665

7,33

1479,5…1483,665

4,165

1484,335…1491,665

7,33

Загальна ширина смуги, МГц

22,99

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до ліцензії № 4998 від 04.04.2006:

- початок користування: травень 2006 року;
- повне освоєння: грудень 2007 року.

Повідомити заявника про оплату за продовження терміну дії ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 5 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

2.2.  Товариству з обмеженою відповідальністю «лайфселл» (22859846, м. Київ), за заявою № 5029/4 (вхідний НКРЗІ № 40917 від 04.12.2020) та № 5045/4 (вхідний НКРЗІ № 41783 від 18.12.2020), термін дії ліцензії № 8288 від 26.02.2016 на користування радіочастотним ресурсом для радіорелейного зв’язку (радіорелейного зв’язку фіксованої радіослужби) з 04.04.2021 по 03.04.2026, що переоформлена пунктом 2 рішення НКРЗІ № 483 від 15.12.2020.

Регіон користування радіочастотним ресурсом: м. Київ.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 7208,5…7236,5; 7369,5…7397,5.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 56,0.

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до ліцензії № 4996 від 04.04.2006:

- початок користування: травень 2006 року;
- повне освоєння: червень 2006 року.

Повідомити заявника про оплату за продовження терміну дії ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 1 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

2.3.  Приватному підприємству «Бейнлеумі Україна» (32281304, м. Дніпро), за заявою № 5026/4 (вхідний НКРЗІ № 40813 від 02.12.2020), термін дії ліцензії № 8379 від 18.04.2016 на користування радіочастотним ресурсом для рухомого супутникового радіозв’язку (радіозв’язку супутникової рухомої та фіксованої радіослужб) з 18.04.2021 по 17.04.2026.

Регіон користування радіочастотним ресурсом: Дніпропетровська область.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 1525,0…1559,0/1626,5…1660,5.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 0,5.

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до ліцензії № 8379 від 18.04.2016:

- початок користування – листопад 2016 року;
- повне освоєння – січень 2017 року.

На бланку ліцензії зазначити: «Продовжено термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України № 8379 від 18.04.2016».

Повідомити заявника:

1. Про оплату за продовження терміну дії ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 11 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

2. Про те, що можливий радіус зони обслуговування – зона обслуговування європейського променю космічної станції супутникової системи INMARSAT.

3. Внести зміни до Реєстру виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом відповідно до цього рішення.

4. Департаменту ліцензування не пізніше трьох робочих днів від дати прийняття рішення:

- надіслати (видати) заявнику копію рішення про переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України та повідомити про розмір плати за переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього рішення, порядок її оплати та отримання;
- надіслати (видати) заявникам копію рішення про продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та повідомити про розмір плати за продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього рішення, порядок її оплати та отримання.

5. Департаменту забезпечення діяльності:

- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;
- оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ