Рішення № 479 від 08.12.2020
Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік

Відповідно до статей 7, 19 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та підпункту 2.1.1 пункту 2.1 Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого рішенням НКРЗІ 21.10.2014 № 720, враховуючи лист Державної регуляторної служби України від 13.11.2020 № 7372/0/20-20, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік, що додається.

2. Взяти до відома, що положення Закону України «Про електронні комунікації», прийнятого Верховною Радою України 30.09.2020, не враховані під час затвердження цього Плану у зв’язку з необхідністю його внесення на повторний розгляд Верховної Ради України після доопрацювання з урахуванням пропозицій Президента України.

3. Департаменту правового забезпечення:

подати в установленому порядку пропозиції до плану діяльності Кабінету Міністрів України з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік, сформовані на підставі розділу «Проекти законів та інших регуляторних актів державних органів» цього Плану;

поінформувати Державну регуляторну службу України про прийняте рішення.

4. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ